Lederen i menighetsrådet i Bergen domkirkemenighet, Otto Grønner, stemte for gebyret og mener dette er helt uproblematisk.

-Skal man drive virksomhet er man avhengig av inntekter. Da synes jeg ikke det er så problematisk å ta 805 kroner i gebyr, sier han til NRK. Betaling for bryllup i populære kirker utenfor eget sokn har vært vanlig i flere år, men å måtte betale for å gifte seg i sitt eget sokn er nytt. Slik betaling bør ikke forekomme, mener stortingsrepresentant og prest Rune Skjælaaen (Sp). Han vil ta saken opp med kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

-Jeg synes det faktisk er uverdig at en skal begynne med egenandeler i kirken. Vi betaler skatt og har en statskirke som skal finansieres helt og fullt av offentlige midler, sier han. Kirkeministeren er enig og liker heller ikke vedtaket i Bergen.

-Dette synes jeg ikke noe om. Det må i alle fall opp til godkjenning av bispedømmerådet. De har mange gode grunner til å si nei til en slik betaling. Jeg synes på mange måter det undergraver kommunenes plikt til å dekke de utgiftene som kirkene har til disse tjenestene, sier Valgerd Svarstad Haugland.

(NTB)