Jan-Gunnar Olsen fikk en regning i posten av firmaet Visma. Regningen kom fra en kunde Jan-Gunnar Olsen har et godt forhold til gjennom arbeidet sitt som eier av et bilverksted på Nesttun.

— Jeg fikk en inkasso, siden kunden er såpass viktig for meg og beløpet så lavt, betalte jeg uten å sjekke om regningen var rettmessig, sier han.

I ettertid viser det seg at regningen på nesten 1400 kroner var betalt og inkassoen var urettmessig.

Lovlig?

Firmaet som har sendt regning og inkasso har tilbudt seg å betale tilbake beløpet, men for å gjøre dette krever de et gebyr på 65 kroner, for å rette opp sin egen feil.

— Det er tross alt mine penger. Jeg blåser i beløpet, men har de lov å operere på denne måten? undrer Olsen.

Olsen tok selv kontakt med Visma Collectors for å få klarhet.

— Visma har ikke tenkt å refundere gebyret. De står på sitt og sier dette er normal praksis for å overføre penger, enten i bank eller hos dem, sier han.

Olsen har fått tilbakebetalt pengene mine, minus gebyret på 65 kroner.

Står på sitt

— Ifølge Visma Collectors AS er saken avsluttet. Hvis det er slik Visma operere, og trolig ikke bare med meg, så er det faktisk snakk om en del kroner etterhvert, sier han.

På nettsiden til firmaet Visma står det «Vi mener at inkasso fortsatt er et håndverk, og vi har derfor individuell saksbehandling av hver enkelt sak» .

— Det stemmer at vi krever et gebyr på 65 kroner ved overføring, sier kundekonsulent, Anne Lie Davidsen fra Visma Collectors AS.

Davidsen vil gjerne se nærmere på saken, men henviser til diverse skriv fra kredittilsynet og inkassoforeningen. Begge skriv tillater Visma å kreve inn utgifter ved overføring av penger.

— Det står her at ved dobbelt innbetaling kan vi kreve dekning ved utgifter når vi overfører tilbake til skyldners konto, sier Davidsen.

Eget ansvar

— Det er jo han selv som har betalt inn pengene. Han burde kanskje sjekket opp i kravet før han har betalt. Han må ta ansvar for gebyret selv, sier hun.

— Man kommer tydelig ingen vei med de folkene. De kan jo gjøre hva som helst. Det er kjipt at de kan holde på slik. Selvfølgelig betaler jeg regningene mine og når noen sender en inkasso så betaler jeg jo regningen fortløpende. Det er helt absurd at det er jeg som skal betale det gebyret, sier Olsen.

Har du opplevd noe lignende? Syng ut i kommentarfeltet under!

IRRITERT: Jan-Gunnar Olsen er kraftig irritert over at Firmaet Visma Collectors AS krever gebyr for å rette opp i singe egne feil.