— BIR kan umulig forstå rekkevidden av dette. Vi har et søppelpoliti, men ikke noe system for at folk kan sikre beholderne sine mot misbruk, sier Bjørn Kvamme.

Han bor i Vestre Holbergsallmenningen 17 på Nordnes. Familien på to voksne og en tenåringssønn er ute av huset i syv-åttetiden om morgenen. Bosset tømmes hver tirsdag i 12-13-tiden. I mellomtiden blir Kvammes beholder fylt opp av andre.

— BIR kan ikke kreve at folk skal holde seg hjemme fra jobb for å passe på søppelet sitt, sier Kvamme. Han er bergenser, men har bodd mange år på Østlandet. Derav søppel fremfor boss.

1450 kr pluss moms

Alt avfall som settes frem for tømming, skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes. Renholdet rundt hentestedet er brukerne/huseiernes ansvar, heter det i forskriftene for håndtering av husholdningsavfall som Bergen bystyre fastsatte i 2006.

I slutten av oktober mottok Bjørn Kvamme brev fra BIR om at de har vært på befaring i området etter meldinger fra bosskjørerne. BIR viser til at forsøpling på hentestedet som blir ryddet av dem, vil bli fakturert brukerne/huseierne. Beløpet er 1450 kroner pluss moms.

— Jeg reagerer på at man skriver et aggressivt og truende brev uten å sjekke grunnlaget. Søppelbeholderen vår er så stor at vi aldri klarer å fylle den mer enn halvt eller trekvart. Likevel er beholderen som regel overfylt.

I gangen

For Lene Fjellsbø og de 16 andre som leier i samme hus i Skottegaten, er bossituasjonen blitt «veldig frustrerende».

— Folk kaster vanlig boss i våre beholdere og legger mikrobølgeovner, madrasser, stoler og bord ved siden av. Huseier har ordnet med tre beholdere som rommer hele 240 liter, så vi har mer enn nok plass. Frem til nå har han også betalt ekstraregningene, men nå er det stopp. Han har bare vært helt super, sier Lene Fjellsbø.

Beboerne har hatt husmøter, og de sjekker bossbeholderne jevnlig.

— Hvis de er fulle, legger vi bosset i doble poser og setter det i gangen. Vi putter dem i beholderne når de er tømt. Det er skikkelig ekkelt, men vi må bare gjøre det sånn, sier Fjellsbø.

Hybler

Bjørn Kvamme viser til at mange gårder i området er bygget om til hybelhus.

— Alle har ikke store nok beholdere, så derfor bruker leieboerne andres. Det har vært lett å identifisere hvor posene kommer fra, for vi har funnet konvolutter med navn. En kveld så jeg til og med en huseier i nabolaget fordele bosset fra leietakerne i vår og andres beholdere.

— Hva gjorde du da?

— Ingen ting, det blir for dumt å løpe etter ham, sier Kvamme.

Han synes det burde være lås på beholderne, som f.eks. på postkasser.

— Da er det ok med søppelpoliti, sier Kvamme og foreslår at BIR har masternøkkel som låser opp alle spann mens huseierne har individuelle nøkler i samme system.

Hva mener du kan gjøres med bosset? Diskutér saken i kommentarfeltet under.