Mens studenter ved universitet og høgskoler fritt kan klage på sensorvedtak uten ekstra kostnader, må studentene ved MI ut med 500 kroner i gebyr.

— Helt rettferdig

— Dette er ikke uvanlig, slik har vi gjort i alle år, sier studiesjef og eksamensansvarlig Tine Widerøe ved MI i Oslo.

Hun mener dette ikke er noe urimelig krav overfor de vel 3000 MI studentene.

— Nei, jeg synes dette er helt rettferdig. De studentene som vinner frem med klagen får pengene tilbake, sier Widerøe.

— Hva med de studentene som ikke får medhold?

— De må selvsagt betale, sier hun. Studiesjefen presiserer at MI ikke profitterer på dette klagegebyret.

— Vi er nødt til å betale sensorene som skal gjennomgå oppgavene. Derfor har vi valgt å gjøre det på denne måten, forklarer Widerøe.

Føler seg provosert

I klageveiledningen som står oppført på oppslagstavlen i kantinen ved MI i Bergen heter det: "Dersom du ønsker å klage på karakteren, må du innen ti dager fra dato for offentliggjøring levere en skriftlig begrunnelse sammen med kr. 500 i resepsjonen".

Studentene ved MI i Bergen stiller seg meget kritiske til ekstragebyret.

— Dette er ganske provoserende, mener MI-student May-Linn Askeland.

— Jeg synes vi betaler mer enn nok her, om vi ikke skulle måtte betale for å klage på eksamenskarakterene også, sier Alexander Solberg. Tillitsvalgt ved MI i Bergen Thomas Rosendahl er oppbrakt over ordningen, og mener dette slår uheldig ut for mange av studentene.

— Det er helt urimelig. Jeg har selv hatt lyst til å klage på sensuren. Men jeg har ikke råd til å tape disse pengene, sier han, og understreker at dette er noe han ønsker a ta opp med ledelsen i MI.

- Ingen hyggelig avgift

Rektor ved MI i Bergen, Axel Eikner, sier til Bergens Tidende at dette ikke er noen hyggelig avgift å pålegge studentene.

— Det er imidlertid svært få studenter som benytter seg av klageretten. Derfor opplever vi ikke dette som noe stort problem, sier Eikner.

— Ser du at denne avgiften kan slå uheldig ut for enkelte studenter?

— Ja, jeg gjør det. Men vi håper ikke studentene opplever dette som noe hinder. De har all rett til å klage, sier Eikner.

Ikke lovstridig

MI blir klassifisert som en fagskole, og faller dermed ikke inn under privathøyskoleloven. Ekspedisjonssjef ved universitet og høgskoleavdelingen i Utdannings- og forskningsdepartementet, Jan Levy, sier at MI står fritt til å pålegge et slikt gebyr overfor studentene.

— Vi har i dag ingen utdanningslover som regulerer denne type utdanningsvirksomhet, opplyser Levy.

Han mener likevel at studentene bør være sikret en forsvarlig vurdering som omfatter klagerett: - På generelt grunnlag vil jeg si at studentene bør være sikret en reell klageadgang uten noen ekstra kostnader.