Det er andre gang sentrumsforeningen på Nesttun arrangerer todagers seminar på hotell — og Atle Grimstad, som leder Nesttunvassdragets venner, mener dette er en måte å stenge ute det brede folkelige engasjementet.

Får et offisielt preg

— Det å kunne ta seg fri fra jobben i to dager, og betale 1600 kroner for å kunne være til stede i de forsamlinger som legger premissene for Nesttuns fremtid er uhørt.

På seminaret kommer næringsdrivende på Nesttun, politikere og de i administrasjonen som arbeider med den viktige reguleringsplanen.

— Seminaret er ikke kommunalt, men med deltakelse fra administrasjon og politikere får det et ganske offisielt preg, uten at de som representerer allmennheten får de samme mulighetene til å påvirke, sier Grimstad.

Og nettopp muligheten for å komme inn på et så tidlig stadium som mulig i planprosessen, opptar Nesttunvassdragets Venner.

Til nå har en styringsgruppe ledet arbeidet med reguleringsplanen. I denne sitter lederen for Fana Bydelsstyre, Hilde Onarheim, Einar Kongsbakk fra Sentrumsforeningen, og to fra planavdelingen.

Svarte ikke på brev

— Vi har bedt om at vi får være med i styringsgruppen. Vi kan ikke se at en representant for næringsinteressene kan ivareta de brede interessene som må være representert i et slikt arbeid.

Flere forespørsler er sendt, uten at disse er besvart. Alt foreningen er blitt invitert til, er et uformelt møte med planleggeren som har hovedansvaret for det praktiske planarbeidet.

Grimstad frykter for at miljøinteressene blir skadelidende.

— Vi mener parkeringshuset som i dag er bygget over Nesttunelven, skal rives. Miljøinteressene er helt sentrale og jeg synes det er merkelig at man vender ryggen til en miljøorganisasjon, med et oppegående engasjement og 120 betalende medlemmer.

Grimstad reagerer og på at selve prosessen skjer fritt for offentlig innsyn.

— Vi har ikke fått oppgitt noe mandat for styringsgruppen og referatene fra møtene er unntatt offentlighet. Vi frykter for at sentrumsforeningen styrer både gass, bremser og ratt i denne offentlige planprosessen, sier Grimstad.