— PC-ane er elendige, seier Marie Eide Wiik, og held fram maskina som ho fekk utlevert då ho starta som elev på Langhaugen skole for snart to år sidan.

Grunnen er det som vert kalla «den stille revolusjonen», innføring av PC i stadan for skulebøker til alle elevane i den vidaregåande skulen.

— Bryt lova

Frå heile fylket rapporterer elevar om PC-batteria som fort sluttar å virke. Regelen i dag er slik at viss det gått meir enn eit år sidan PC-en vart utlevert når batteriet ryk må elevane sjølve betale for nytt. Det kostar 800 kroner, for kvar gong.

— Vi meiner fylkeskommunen bryt med forbrukarkjøpslova når dei krev at vi må betale. I lova står det tydeleg at garantien, også for PC-batteri, skal vare i to år, seier Marie Eide Wiik. Saman med tre andre jenter på skulen har ho gått fleire rundar med fylkeskommunen for å få endra reglane.

Ho viser til eit vedtak i Forbrukartvistutvalet (FTU). Dette slår fast at sjølv om batteri er forbruksmateriell, skal regelen i forbrukarkjøpslova om to års reklamasjonsrett gjelde også på PC-batteri.

Eg har rett og slett gitt opp, og bruker no min private pc. Miriam Heggøy, skuleelev

Skuldar på elevane

Hos opplæringsavdelinga i fylkeskommunen bekreftar seniorrådgjevar Einar Gilberg at levetida til PC-ane er eit problem. Men han meiner ein del av årsaka til at PC-ane ikkje tåler bruken er at elevane ikkje behandlar dei riktig.

— Dersom ein tek inn og ut stikkontakta til PC-en ofte slit dette veldig på batteriet. Elevane har også eit ansvar, seier han.

— Det er vanskeleg for oss å behandle PC-ane betre enn vi gjer i dag. Vi skiftar klasserom fleire gonger i løpet av dagen, og ladar vi ikkje PC-en skrur den seg fort av, svarer Guro Helland. I to veker har jentene på Langhaugen skole jobba med å sette seg inn i reglane og snakke med tilsette i fylkeskommunen om problemet.

Målet er at elevane som kjem etter dei i alle fall får betre villkår.

Problem for fleire

Hos Forbrukarrådet kjenner dei godt til problemet med dårleg garanti-ordning for elevane. Men regiondirektør Helene Falch kan fortelje at fylkeskommunen ikkje bryt anna enn god handelsskikk.

— Fordi elevane ikkje eig PC-ane gjeld ikkje forbrukarkjøpslova om to års garanti. Dette problemet har også dei som jobbar med lånt heime-PC. Mange er ikkje klar over at garanti-reglane i forbrukarkjøpslova ikkje gjeld for dei, seier Falch.

Ordninga er slik at elevane betaler rundt 1000 kroner i eigenandel når dei får «sin» PC første året. Viss dei vil, kan dei betale 500 for å behalde PC-en når dei er ferdige med skulen.

Les også: - Hva, må vi ha egen pc?

Gir opp

  • Eg har rett og slett gitt opp, og bruker no min private PC. Det skal ein eigentleg ikkje gjere, seier elev Miriam Heggøy.

Ifølgje Einar Gilberg i opplæringsavdelinga jobbar fylkeskommunen no med å få til betre villkår for dei rundt 7000 elevane som startar på vidaregåande til hausen.

— Det er vår hodepine det her. Vi er endå ikkje klar over kor stort omfang innføringa av skule-PC-ane vil komme til å ha, seier Gilberg.

Les også: Skolebøkene dør ut

Synest du det er ein god idé å bytte ut skulebøker med PC? Skriv di meining i kommentarfeltet under.