Nå må Olseth og Bergen kommune betale 200.000 kroner i erstatning pluss 130.000 i saksomkostninger til tre arvinger etter Borgfrid Eide.

Altfor lite

Arvingene etter den nå avdøde kvinnen saksøkte både Bergen kommune og hennes hjelpeverge, Hjalmar Olseth jr., etter å ha oppdaget flere tvilsomme forhold rundt salget av eiendommen.

Den ble solgt uten annonsering og offentlig visning, til tross for pålegg både fra Borgfrid Eide og Bergen Overformynderi.

I tillegg påla både Eide og Overformynderiet Olseth å bruke en autorisert eiendomsmekler. Likevel tok advokaten oppdraget selv.

Eiendommen ble solgt for 700.000 kroner. Dette mener arvingene var altfor lite. I dag ga Bergen tingrett arvingene medhold.

Overformynderes kritiseres

Daværende overformynder Atle Andersen får kritikk for å ha involvert seg for mye personlig i prosessen rundt budet fra kjøperen.

Tingrettsdommer Gunnar Thorkildsen påpeker også at Andersen fikk så «alarmerende opplysninger om pris og salgsmetode at overformynderen hadde all grunn til å reagere og foreta nærmere undersøkelser.»

Da han ikke foretok seg noe som helst opptrådte han erstatningsbetingende uaktsomt, ifølge retten.

Et ørlite plaster på såret fikk imidlertid Andersen. Arvingenes advokat, Ivar Sølberg, antydet nemlig at den tidligere overformynderen gjennom salget kan ha gitt kjøperen en fordel fordi hun var en omgangsvenn av ham. Retten tror imidlertid ikke slike motiver var årsak til Andersens uaktsomhet.

Også daværende hjelpeverge Hjalmar Olseth får kritikk. Dels for ikke å ha annonsert eiendommen for salg, dels for ikke å ha brukt autorisert eiendomsmekler.

Vurdering av den reelle verdien spriket voldsomt i retten. To takster fra 8-10 måneder før salget antydet rundt 780.000 kroner, og viste til betydelig mangler.

— Tilfreds

En erfaren eiendomsmekler mente verdien i det attraktive villastrøket på Hop måtte være mellom 1,3 og 1,5 millioner kroner sommeren 2000.

ý Jeg er tilfreds med at vi har fått gjennomslag for at overformynderen opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt. Jeg mener det er sannsynliggjort at erstatningsbeløpet burde være høyere. Men det er for tidlig å si om det kan bli aktuelt å anke på dette punktet, sier saksøkernes advokat Ivar Sølberg.

- Summen underordnet

Kristin Løland Jacobsen, talskvinne for arvingene, sier erstatningsbeløpet er underordnet.

— Hovedhensikten var å belyse de grove feil som ble begått. Det gjør dommen til fulle. Den er knusende med hensyn til overformynders rolle i salgsprosessen, og i forhold til den manglende kontrollen med hjelpevergen. Hvis vi ikke hadde gått gjennom denne rettssaken ville disse overtrampene aldri kommet offentligheten for øre, sier Jacobsen.

Verken Karstein Rye eller Anne-Lise Dietzel, som rerpesenterer henholdsvis Bergen kommune og Hjalmar Olseth jr., har lest dommen. De ønsket derfor ikke å kommentere den.