En 38 år gammel mann er i Nordhordland tingrett dømt for å ha unnlatt å melde fra om import av en båt i luksusklassen. Mannen unndro seg dermed avgifter på i overkant av 350.000 kroner, en overtredelse retten anser som «særlig grov».

Rettssaken gikk som en såkalt tilståelsessak i Nordhordland tingrett denne uken.

Kjøpte seg luksusbåt

Det var våren 2005 at 38-åringen ankom Vestlandet med sin nye fritidsbåt. Båten, som han kjøpte i Sør-Europa, kostet rundt en million kroner, har BT fått opplyst. Ifølge dommen unnlot han å betale til sammen 350.000 kroner i merverdiavgift og båtmotoravgift. Dette ble oppdaget i en kontroll i februar 2007.

Retten mener allmennpreventive hensyn gjør at det må reageres strengt, og viser spesielt til at risikoen for å bli tatt er liten og at denne typen overtredelser «synes å være et økende problem». Retten legger dessuten vekt på at mannen også i 2002 forsøkte å unndra seg avgifter for en lystbåt.

I formildende retning legger retten vekt på at det er gått to og et halvt år siden tilståelsen, og over fire år siden det meste av de straffbare forholdene fant sted.

Halverte påtalemyndighetens krav

Påtalemyndigheten krevde at båten — til en anslått verdi av en million kroner - skulle inndras. Ifølge dommen skal det ved tollovertredelser vanligvis reageres med både straff og total inndragning, men påtalemyndigheten fikk likevel ikke gjennomslag for sitt krav.

Retten mener at dette vil være uforholdsmessig overfor 38-åringen. Ifølge dommen vil inndragning av en million kroner «ramme ham som privatperson meget hardt», og retten mener halvparten av dette beløpet vil være passende.

Straffen ble dermed satt til inndragning av 500.000 kroner, samt 45 dagers betinget fengsel.