Til sammen 600 000 kroner er bergenseren dømt til å betale eks-konen i ektefellebidrag de neste ti årene, til tross for at kvinnen får full uførepensjon som utgjør 210 000 kroner i året.

Dommer Ove Kjell Hole i Bergen tingrett mener at kvinnen har «kommet i en helt urimelig økonomisk situasjon» etter at det 30 år lange ekteskapet endte med skilsmisse. I tillegg til at mannen må betale sin tidligere ektefelle 5000 kroner i måneden i ti år, må han også dekke hennes saksomkostninger på 41.000 kroner. Han må også betale salær til sin egen advokat i samme størrelsesorden. I alt må han ut med ca. 160.000 kroner hvis dommen blir stående.

Ekteparet giftet seg i 1971, og har tre voksne barn. Kvinnen har arbeidet innen helsevesenet. De første 20 årene av ekteskapet arbeidet hun deltid på grunn av omsorgen for barna og fordi mannen var mye borte fra hjemmet i jobbsammenheng. Fra 1991 har kvinnen arbeidet i full stilling til hun ble uføretrygdet etter å ha fått kreft midt på 90-tallet.

«Må spise hos barna»

Kvinnen har full opptjeningstid for pensjon, og får derfor 210 000 kroner i året i uførepensjon. Hun får utbetalt 13.900 kroner hver måned. På grunn av flere kroniske sykdommer, har hun faste utgifter på 4300 kroner i måneden relatert til sykdommene. I tillegg kommer boutgifter. «Hun har da igjen cirka kroner 4600 til øvrige utgifter. Det er så lavt at man nærmer seg satsene for sosialhjelp til livsopphold», skriver dommeren.

Kvinnen la i retten frem et regnskap som viser at hun på grunn av de høye ekstrautgiftene knyttet til sykdom, går i minus hver måned. «Hun har selv en sterk opplevelse av å ha så dårlig råd at hun til tider må spise hos barna», heter det i dommen.

Han fikk hus, hun fikk bil

Mannen arbeidet i Sjøforsvaret til han i fjor aksepterte en av «forsvarets pakker» med avtale om begrenset arbeidsplikt. Pakken innebærer at han frem til pensjonsalder får utbetalt 75 prosent av lønnen, og at han kan ta annet lønnet arbeid ved siden av. Han kan gå av med pensjon fra Forsvaret når han blir 57 år. Siden i sommer har mannen vært i full stilling som vaktmester. De to jobbene gir ham en netto utbetaling på 28.800 hver måned.

Da paret ble skilt, overtok mannen eneboligen, som er verdt et par millioner kroner. Han overtok også fellesgjelden på huset. Kvinnen fikk 630.000 kroner i henhold til skifteavtalen, pluss at hun beholdt bilen. Kvinnen måtte ta opp lån for å kjøpe seg en leilighet.

Tre ganger så mye penger

Loven sier at man kan pålegges å betale ektefellebidrag «dersom særlige grunner taler for det». Retten mener at det er i tilfelle i denne saken, siden hun bare har uførepensjon å leve av, mens han har bedre inntekt enn noen gang, og i tillegg sitter med eneboligen som han kan innkassere verdistigningen på når han ønsker det.

Retten har kommet frem til at 56-åringen har rundt tre ganger så mye penger disponibelt som sin tidligere kone, og fastsetter derfor skjønnsmessig bidraget til 5000 kroner i måneden, slik at det skal dekke hennes ekstrautgifter til sykdom og lånet hun måtte ta opp for å kjøpe bolig. Retten bemerker at huset burde ha vært solgt på det åpne markedet, slik at begge kunne sittet igjen med egenkapital.