TORE SEVHEIM

450 meter med kabel er det som mangler før Eilev Øvsthus kan få hustelefon. På grunn av sykdom tør han ikke å flytte inn i det nye hjemmet sitt før Telenor har installert telefonen. Foreløpig bor mannen i en campinghytte i Bergen for 2700 kroner måneden.

— Jeg er avhengig av telefon, og jeg flytter ikke inn før den er på plass.

På grunn av dårlig mobildekning kan han ikke nøye seg med bare mobiltelefon.

— Mobiltelefonen har bare svak dekning på et par områder på tomten. Jeg kan ikke springe ut for å ringe etter hjelp, sier han.

Har leveringsplikt

Telenor sin konsesjon innebærer plikt til å installere fasttelefon i alle husstander og næringsbygg.

— Avtalen om levering har visse begrensninger. Den gjelder bare det vanlige leveringsområdet, sier Torstein Olsen i post- og teletilsynet.

— I praksis gjelder loven hvor det er tilknytning i dag og nye bosettinger i rimelig nærhet. Avstanden i luftlinje er ikke nødvendigvis avgjørende. Telenor har frihet til å si at området ligger utenfor det normale dekningsområdet. Kunden har mulighet til å klage, men det er vanskelig å vurdere for oss før vi har behandlet en eventuell klage, sier Olsen.

Informasjonssjef i Telenor Vest, Lars Hauge, sier boligen ligger utenfor deres dekningsområde.

— Det er 1700 meter til nærmeste nabo. Vi har leveringsplikt, men siden det er utenfor vårt dekningsområde må kunden betale regningen, sier Hauge.

Frustrert

Øvsthus er misfornøyd med behandlingen fra Telenor. Øvsthus har vært i kontakt med Telenor flere ganger, men bare fått beskjed om at de skal ringe han tilbake. Noe de aldri har gjordt.

Frem til august har boligen fungert som fritidsbolig. Etter at Øvsthus meldte flytting til boligen hevder Telenor at det fortsatt er en hytte. Derfor krever Telenor at han selv betaler regningen på 83 000 kroner, noe har han ikke råd til å betale selv.

— Dette kjenner jeg ikke til, og har ikke oversikt over hva som er blitt sagt tidligere i saken, sier Hauge.