De tre mennene er dømt for å ha forgrepet seg på gutten og hans to brødre fra 1997 til 2001. 27-åringen var da 11 år.

Han klarte seg tilsynelatende fint, men da han ble 14-15 år, begynte han og ruse seg. Det skjedde etter at han hadde vitnet mot den eldste overgriperen i en rettssak.

— Svært fornøyd

De tre mennene ble funnet skyldig i år i Bergen tingrett. Der ble de også dømt til å betale 27-åringen 340.000 kroner i oppreisningserstatning. Han saksøkte dem for inntektstap og mén-erstatning.

— Jeg er svært fornøyd med dommen. Vi har fått fullt gjennomslag for våre synspunkt. Min klient er lettet over at han også er blitt trodd på at overgrepene ødela for utdannelse og arbeid, sier advokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen.

- Preventiv effekt

Nylig ble de dømt til å betale 4.350.000 kroner i erstatning til 27-åringen. I tillegg kommer altså oppreisingserstatningen på 340.000 kroner fra straffesaken. De tre har hatt ulike roller, og alle er ikke dømt til å betale like mye penger til 27-åringen.

— Denne erstatningen bør ha en preventiv effekt. Min klient fikk ødelagt sin barndom og har siden hatt det svært vanskelig, sier Ingebrigtsen.

- Rusen dempende

27-åringen «sliter med ettervirkninger etter seksuelle overgrep og trakassering i barndommen… Han opplyser selv at rusen virker dempende på de plagsomme endringene om overgrepene han var utsatt for», heter det i en sakkyndig rapport som ble lagt frem i retten.

Mannen har hatt konsentrasjonsvansker, slitt med flash-backs og har vært deprimert og slitt med angst som følge av overgrepene.

De tre mennene mente at hans plager skyldtes hans rusbruk, og at dette ikke var en følge av overgrepene han ble utsatt for.

Ble glad

Retten mener at det er utvilsomt at 27-åringen lider av posttraumatisk stresslidelse og at dette er en følge av overgrepene han ble utsatt for.

— Dette er en svært viktig oppresining for min klient. Han ble glad da jeg orienterte ham om dommen. Det er viktig for ham å bli trodd, sier Line Hvidtsteen Ingebrigtsen.