Kontor for skjenkesaker vedtok i fjor at en rekke utesteder skulle miste skjenkebevillingen sin i flere uker. Årsaken var det de mente var brudd på skjenkereglementet. Blant annet mente de flere steder hadde skjenket berusede personer.

Skjenkesjef Gro Gaarder ville så nekte utestedene å klage vedtakene videre til Fylkesmannen. Etter stor oppstandelse i næringen, snudde byrådet om og overprøvde sin egen skjenkesjef; utestedene skulle få klage saken videre.

Snudde om

Fylkesmannen i Hordaland har nå jobbet seg ferdig med flere av sakene. De har nå bestemt seg for å oppheve vedtaket om to ukers skjenkestopp for utestedene Sjøboden, Brukbar og No Stress.

Fylkesmannen mener Bergen kommune har brukt feil lovforståelse når de har inndratt skjenkeløyvet fra disse utestedene:

Kommunen har lagt til grunn at det er sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd brudd på reglene.

Fylkesmannen sier imidlertid at det er krav om klar sannsynlighetsovervekt for å ilegge utestedene slik straff.

Bryter reglene

«Den europeiske menneskerettskonvensjonen stiller krav omklar sannsynlegovervekti dei aktuelle sakene. Dette betyr at simpel sannsynlegovervekt ikkje er nok. Bergen kommune hardermed lagtfeil lovforståing til grunn for beviskravet», skriver Fylkesmannen i sitt vedtak

Fylkesmannen konkluderer derfor med at feil krav til bevis fra kommunens side fører til at de må oppheve vedtakene om skjenkestopp.

En inndragning av skjenkeløyve er i følge Fylkesmannen å regne for en straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen.«Det kreves strengere beviskrav enn det Bergen kommune har lagt til grunn», skriver Fylkesmannen.

Bergen kommune er nå nødt til å behandle sakene på nytt.

Ikke sikker

Skjenkebyråd Helge Stormoen (Frp) hadde ikke lest avgjørelsen da BT kontaktet ham fredag ettermiddag. Han vil derfor ikke konkludere i saken.

— Det viktigste for meg er å gå gjennom premissene som Fylkesmannen legger til grunn her. Før det er gjort vil det være uklokt å uttale seg, svarer Stormoen.

Advokat Arve Hæreide representerer Bergen Servering. Selskapet eier en rekke utesteder som har fått krav om skjenkestopp det siste året, blant andre Sjøboden, Tidi og Brukbar. Han karakteriserer dagen i dag som en gledens dag.

— For oss er dette en formidabel avgjørelse. Vi har stått på og argumentert mot kommunen i denne saken i årevis.

Hørte på staten

Skjenkesjef Gro Gaarder i Bergen kommune sier de bare må forholde seg til det Fylkesmannen sier.

— Men det er litt forbausende at de kommer til en annen konklusjon enn det departementet sier om denne saken. Vi har forholdt oss til det lovgiver sier, svarer Gaarder.

Også advokat Hæreide sier det virker som at kommunen har forholdt seg til departementets uttalelser og oppfatning av hvilke bevis som gjelder i en slik sak.

— Imidlertid er jo situasjonen at flere skjenkesteder har blitt ilagt prikker og sågar har måttet stenge sin virksomhet midlertidig basert på at kommunen ved sine vedtak har praktisert et uriktig beviskrav.

Kan komme søksmål

Hæreide anser det ikke som usannsynlig at flere utesteder som har måtte stenge kranene de siste årene nå vil kreve erstatning fra kommunen. For utestedene han følger opp er det ikke aktuelt, siden de ikke er blitt stengt ned ennå.

— Hvorvidt dette nå foranlediger erstatningssøksmål mot Bergen kommune fra skjenkesteder som urettmessig har måttet stenge midlertidig gjenstår nå å se. Jeg vil tro de andre utestedene som måtte stenge vil se på sakene sine på nytt, og se hvor sterke bevis som egentlig forelå da de måtte stenge. De har jo tapt store innekter.

Gaarder konstaterer at bransjen ikke utelukker søksmål.

— Det får de bare vurdere, og så får kommunen vurdere hva vi skal gjøre om noe slikt skjer. Men vi hadde ikke grunnlag for å tenke at det var andre beviskrav som skulle legges til grunn enn det vi gjorde.