— Vi prøver å informere om at vi har dataproblemer, og at vi ikke kan garantere at alle får hjelp. En del har måttet snu i døren, sier Ruth Tellevik, gruppeleder på passkontoret på Bergen sentrum politistasjon.

Lang ventetid

Problemet er at de såkalte biometri-kioskene, som tar passbildene og registrerer fingeravtrykk, stadig faller ut.

— Vi har fire kiosker, og hvis flere av dem er ute av drift, blir det raskt køer, sier Tellevik.

Flere ganger har kunder på passkontoret blitt møtt med en lapp som forteller at de risikerer lang ventetid på grunn av datatrøbbel.

Leder for Politiets Fellesforbund i Hordaland, Kjetil Rekdal, er oppgitt over problemene.

— Hvert år settes det av store summer fra driftsbudsjettet for å dekke IKT-investeringer. Dette fører til at vi får mindre penger til å ivareta folks sikkerhet. Vi blir fortalt at disse investeringene er nødvendig for at datasystemene skal fungere, men så langt fungerer det bare dårligere. Utviklingen går stikk motsatt vei av det vi er forespeilet, sier Rekdal.

- Løst i løpet av sommeren

Politiets data- og materielltjeneste har bare besvart BTs spørsmål skriftlig. Ifølge kommunikasjonsdirektør Espen Strai vil flere av problemene snart bli løst.

"Problemene som nevnes i brevet fra Hordaland politidistrikt, regner vi med vil være løst i løpet av sommeren. Det er et stort prosjekt å modernisere IKT-systemene, og det er en kompleks og tidkrevende prosess. Underveis vil vi måtte påregne å møte nye uforutsette utfordringer som ikke vil være mulig å planlegge for. Alle distrikt og særorgan skal etter planen være over på ny IKT-plattform i løpet av første halvår 2013. Men dette er altså bare et skritt på veien mot moderniseringen av IKT i politiet," skriver han i en e-post til BT.