Det er travle dager for jordmor Monica Pisani Ekeli ved Haukeland Universitetssykehus. Hver dag får hun henvendelser fra barselkvinner som ønsker å få tilbud om «Jordmor hjem» , slik at de kan ha barseltiden hjemme sammen med familien.

— Denne uken har det vært veldig stor pågang, sier initiativtaker og jordmor Monica Pisani Ekeli ved Haukeland Universitetssykehus.

Ekeli og kollega Kari Aarø startet prosjektet « Jordmor hjem» i september 2007. Tilbudet gis til kvinner som har hatt en ukomplisert fødsel og som reiser fra sykehuset innen 24 timer etter fødselen. Siden starten har over 500 barselkvinner fått tilbudet, men mange blir også avvist.

— Vi må si nei til mange. Vi har måttet avvise halvparten av de som har spurt og har nok sagt nei til minst 500 stykker. Det er særlig de som bor litt lenger unna, som Askøy, Fjell og Os som har fått nei, sier Ekeli.

Gode tilbakemeldinger

Etter at Barselloftet på Haukeland Hotell ble lagt ned i mai 2009 og fedrene bare kan besøke mor og barn mellom klokken 17 til 20, har pågangen blitt mye større.

— Slik det er nå, er det flere kvinner som reiser hjem uten oppfølging. De ønsker å være sammen med faren. Det kan skape uroligheter og mange av dem må tilbake til poliklinikk etter fire dager. Det er en ugunstig situasjon, sier hun.

Ekeli skulle gjerne ha gitt tilbudet til flere kvinner. Men i dag er det kun to jordmødre som har en femti prosent stilling hver.

— Jeg skulle ønske at tilbudet ble utvidet ved Haukeland, i første omgang med en stilling til, slik at flere kan benytte seg av det.

I disse dager går hun gjennom en spørreundersøkelse, der kvinner som har fått tilbudet om «Jordmor hjem» og de som ikke har fått tilbudet, har deltatt.

— Så langt ser det ut til at alle som har fått dette tilbudet er veldig fornøyd, sier hun og legger til.

— Vi ser at tilbudet er positivt for hele familien og at søsken og fedre blir mer inkludert. Ungene vil også komme nærmere sin familie med et slikt tilbud.

Avhengig av ressurser

— Vi ser at det er et populært tilbud og vi ønsker å bygge videre på det. Men man er avhengig av ressurser både i forhold til økonomi og kompetanse. Hele Helse Bergen er i en budsjettprosess nå, og dette er en av mange ting som vil bli vurdert i løpet av høsten, sier Ingrid Johanne Garnes, konstituert klinikksjef ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus.

Til neste år skal « Jordmor hjem» også prøves ut i Fjell kommune. Fra 1. januar 2011 vil kommunen gi et lignende tilbud til sine innbyggere i samhandling med Kvinneklinikken.

— Jeg synes at barselkvinnen fortjener noe mer enn det de får i dag. Derfor vil vi gi tilbudet til alle barselkvinnen i kommunene som reiser fra sykehuset innen 48 timer etter fødselen, sier jordmor Hege Verpe Nordvik.

Norvik sier de satser på å ansette en jordmor til neste uke, og så vil de bruke høsten på å planlegge.

— I samhandling med kvinneklinikken skal vi utarbeide systemer for å sikre kvaliteten på barselomsorgen og overføringen til helsestasjonen. Vi ønsker å fremme en rolig barseltid slik at det skal bli en god start på den nye tilværelsen, sier hun.

Den første uken følges barselkvinnen opp av jordmor og så overføres de til helsesøster for videre oppfølging.

— Jeg tror det kan være lurt å satse på et slikt prosjekt lokalt og håper flere kommuner kommer etter, sier Nordvik.

Hva mener du om tilbudet? Si din mening her.