Nye blodgivere som melder seg til Blodbanken ved Stord sjukehus blir avvist og bedt om å komme igjen til neste år. De er nemlig én uke for seint ute.

— Vi synes det er pinlig overfor dem som melder seg nå, men dette er et økonomisk spørsmål, sier leder for Blodbanken, Edith Nagell Dahl.

Mandag måtte Blodbanken avvise en potensiell ny blodgiver som hadde den spesielle blodtypen 0 rhesus minus.

Han fikk vite at det var mangel på denne blodtypen, men ble likevel bedt om å komme igjen om et år.

3000 kroner per blodgiver

Forrige mandag kom 43 nye blodgivere til helsesjekk på sykehuset. I forkant var det sendt ut invitasjon til 98 mennesker som hadde meldt sin interesse.

— Det passer ikke alltid for alle, men vi er nødt til å organisere oss slik både på grunn av personell og midler, sier Dahl.

Mens Blodbanken ved Haukeland universitetssykehus har flere leger ved avdelingen, må Blodbanken på Stord leie inn leger fra sykehuset.

Nye blodgivere skal gjennom en omfattende kontroll:

  • Registrering i datasystemet.
  • Blodprøvetaking (for testing av blant annet blodtype, hepatitt og HIV).
  • Legesjekk

Prøvene sendes deretter til Haukeland universitetssykehus for testing. Så følger en endelig godkjenning av den nye blodgiveren.

— Det er både tidkrevende og ressurskrevende å ta i mot nye blodgivere. Offisielt koster det rundt 3000 kroner å få godkjent en ny blodgiver, sier Svein Eikeland, sjefbioingeniør ved Laboratoriet og Blodbanken på Stord sjukehus.

- Kan virke firkantet

Han innrømmer at registrering en til to ganger i året kan virke firkantet og at flere har reagert på praksisen.

— Er du redd for å miste nye blodgivere?

— Ja, det er helt klart en fare, sier Eikeland.

Det er generelt stort behov for blodtypen 0 rhesus minus ved blodbankene i Norge, også ved sykehuset på Stord.

— I perioder har vi problemer med å skaffe nok blod av denne typen. Får vi en større bilulykke eller en fødende kvinne som taper mye blod, kan det fort bli tomt i skapet, forteller Eikeland.

Tar imot nye hver uke

Blodbanken på Haukeland sykehus har 20.000 tappinger årlig og står for 10 prosent av blodtappingene i landet. De kjører vervekampanjer regelmessig og registrerer nye blodgivere hver uke.

— Det å gi blod er en god samfunnstjeneste. Det er viktig at de som melder seg blir godt mottatt, sier bioingeniør Linda Skordal.

Hun mener det er viktig at blodgiverne ikke mister gnisten.

— Jeg tror man tar vekk motivasjonen dersom man ber folk komme igjen til neste år, sier Skordal.

Blodbanken på Stord hadde i 2001 399 aktive blodgivere og 775 blodtappinger. Stord sjukehus er lagt under sparekniven til HF Helse Fonna. I vår truet foretaket med å legge ned fødeavdelingen ved sykehuset.

FÅR GI BLOD: Gudlaugur Runarsson har vært aktiv blodgiver i mange år. Mandag tappet han en halv liter ved Stord sjukehus. - Det burde vært mer informasjon og enklere for folk å bli blodgiver, mener islendingen.<br/>Foto: Lena Vermedal