• Blir du berørt av utsettelsene? Ta kontakt med journalist Ingvild Rugland! — Det er selvsagt forferdelig leit for alle pasientene som blir rammet av dette. Vi har stor forståelse for at pasienter blir både sinte og frustrerte når planlagte operasjoner nå må utsettes, sier klinikkdirektør August Bakke ved kirurgisk klinikk.

Egentlig skulle de hatt seks operasjonsstuer i drift nå, men i stedet har de bare fire. Det betyr at de bare har i underkant av 80 prosent kapasitet for øyeblikket.

- Er i grenseland

— Det er en rekke grunner til at vi nå mangler operasjons- og anestesisykepleiere. En del har pensjonert seg, mens noen har flyttet andre steder. I tillegg er noen syke og enkelte i svangerskapspermisjon, sier Bakke.

Han forteller at de nå må gjøre tøffe vurderinger på hvilke pasienter som skal prioriteres.

— All øyeblikkelig hjelp blir prioritert. Personer med prostatakreft og mage- og tarmkreft er blant dem som må vente. For den siste gruppen kan det bli en ekstra ventetid på fire til syv uker. I tillegg må pasienter med nyrestein vente på operasjon. Det er også en rekke andre pasienter med betydelige plager som må vente. Vi er i et grenseland for hva som er forsvarlig akkurat nå, sier Bakke.

Mangler vikarer

Fram til 1. juni hadde Haukeland sykehus hatt 190 færre operasjoner enn de skulle hatt. Klinikkdirektøren sier det fremdeles vil gå et halvt år før situasjonen er løst.

— Vi prøver å hente inn personell fra andre avdelinger for å løse situasjonen. Samtidig fører det til mindre kapasitet på de avdelingene vi tar dem fra. Vi får også overført noen pasienter til sykehuset i Stavanger. Radiumhospitalet kunne ikke ta imot noen. Vi er klar over at vi påfører pasientene både mye smerte og ekstra psykiske påkjenninger, sier Bakke.

— Burde dere ikke forutsett at denne situasjonen kunne oppstå?

— Vi satte inn tiltak tidlig, men situasjonen har bare blitt verre og verre. Vikarmarkedet har også tørket helt inn. Ingen vikarbyråer kan lengre finne spesialsykepleiere til oss. Vi har hørt i hele Norden. Tidligere hadde vi mange svensker her, men har de fått mye bedre betingelser i hjemlandet som har gjort at de ikke vil komme hit, sier Bakke.

Frykter sykmeldinger

Leder i Norsk Operasjonssykepleierforbund i Hordaland, Lise Rastum, er ikke overrasket over at operasjonsstuer må stenges ned. Hun vil ikke kommentere situasjonen på Haukeland, men uttaler seg generelt.

— Dette har skjedd også ved flere andre sykehus i Norge. Den eneste langsiktige løsningen er å sette i verk nye rekrutteringstiltak, sier Rastum.

Hun mener høyere lønn og stipendordninger kan bidra til å løse problemene.

— Dette er en jobb med tøff arbeidsbelastning, og det kan føre til at noen gir seg i yrket. I dag er det nok en del operasjonssykepleiere som også går over til å jobbe for private institusjoner, sier Rastum.

Hun er urolig for de ansatte som fortsatt er på jobb.

— De som er igjen på jobb må jobbe både mer og fortere. I verste fall kan dette føre til økte sykmeldinger, og da er vi inne i en ny og dårlig spiral, sier hun.

Rastum mener det heller ikke er noen ideell løsning å hente hjelp fra utlandet.

— Det fører bare til at vi bruker mye ressurser på opplæring av ansatte som forsvinner etter kort tid, sier hun.

BEKYMRET: Klinikkdirektør August Bakke ved kirurgisk klinikk har store problemer med å finne nok operasjonssykepleiere. - Vi er i et grenseland for hva som er forsvarlig akkurat nå, sier han.
Bjørn Erik Larsen