Det var i går ved titiden at MS "Folgefonn" fikk en såkalt blackout ved flere elektromotorer, da fergen var på tur mellom Hatvik og Venjaneset.

Etter å ha gjort flere forsøk på å legge til kai i Venjaneset, måtte fergen slepes tilbake til Hatvik.

De første avgangene i morges måtte kanselleres, inntil service fra Siemens var gjennomført i formiddag. MS "Folgefonn" startet i rute klokken 09.25 fra Hatvik i dag.

HSD satte inn midlertidig løsning med skyssbåt for å frakte passasjerer over fjorden, opplyser Arvid Økland, assisterende maritim operasjonssjef.