EYSTEIN W. THUE

BORGHILD BERGE

I går kunne Bergens Tidende fortelle at de 18 avgangsstudentene ved den toårige journalistlinjen på privatskolen MI er så misfornøyde med undervisningsopplegget at de krever skolepengene refundert.

Nå viser det seg at avgangskullet i 2003 har vært gjennom en liknende prosess.

Saken gikk helt til topps i MI-systemet, og endte i at studentene — som betalte over 120.000 kroner for de to årene - fikk refundert deler av beløpet.

Men for å få utbetalt pengene, krevde MI-ledelsen at studentene skulle skrive under på en taushetskontrakt.

— Det finnes ingen paralleller mellom disse to sakene. Vi har helt fått helt ny studiemodell og nye lærere siden den gang. Så mye mer enn det, kan jeg ikke si. Dette skjedde før min tid, sier Monica Bjerkreim, rektor ved MI-Bergen.

Skylder på flytting

MI-direktør Ingolv Hageberg har en litt annen forklaring:

— Den gang skyldtes problemene flytting inn i nye lokaler. Det administrative fungerte ikke helt, og det gikk ut over den klassen. Derfor inngikk vi forlik.

— Hvor mye fikk elevene refundert?

— Jeg mener det var mellom 7000 og 10.000 kroner per elev.

— Hvorfor var det så viktig å gi studentene munnkurv?

— Det var ikke så viktig for oss, men det er klart at vi ikke ønsker saker som dette i mediene. Man kan bli presset til å inngå forlik nettopp fordi vi ikke ønsker denne type omtale. Vi er jo opptatt av å beskytte de studentene som går på skolen, slik at ikke negativ omtale går ut over dem og deres muligheter.

— Er det ikke et paradoks at en journalistskole tvinger studentene til å skrive under på taushetsavtaler?

— Vi har ikke tvunget noen. Denne avtalen ble inngått av to parter, svarer Hageberg.

- Serverte inkompetanse

Studentenes representant den gang, Linda Digranes (24), kjøper ikke forklaringen om flytting av undervisningslokaler.

— Flyttingen forsterket bare det kaoset vi sto oppe i. Vi opplevde mye av det samme som årets kull klager på. Mangelfull undervisning fra A til Å. Vi kunne komme på skolen uten klasserom eller uten lærer. Mange av lærerne manglet pedagogiske ferdigheter og var tydelig uerfaren i rollen.

Digranes vil ikke si hva forliket innebar.

— Etter forhandlingene fikk vi munnkurv. MI ba oss tie om innholdet i avtalen vi inngikk med dem, så det må vi bare forholde oss til nå, sier Digranes, som for tiden er ansatt i Aftenposten.

— Hva tenker du om saken som pågår nå?

— Jeg leste at rektor stilte seg uforstående til kritikken. Det synes jeg er rart, siden vi har klaget på flere av de samme punktene tidligere. Personlig er jeg glad for og lettet over at noen står frem og forteller om forholdene på MI. Dette handler om elever som tar opp store studielån og blir servert inkompetanse.