For to år siden ble MC-lederen tatt på fersk gjerning da han hentet nesten tre kilo amfetamin og 5,7 kilo hasj i Arnanipatunnelen. Han krysset motgående kjørefelt og stoppet ved en trafokiosk for å hente stoffet, da en politipatrulje reagerte på kjøringen. 42-åringen tilsto alt i rettssaken mot ham og fire MC-venner i Bergen tingrett i november i fjor. Retten mente fem og et halvt år var en passende dom, men i ankesaken i Gulating lagmannsrett fikk han dommen nedsatt med ett år.

— Dette kan gi ringvirkninger i Bergen fengsel. Det kan bli lettere å få klienter til å tilstå når jeg kan vise til at det lønner seg, sier 42-åringens forsvarer, Jørgen Riple.

Aktor Arild Oma mente at seks og et halvt år var passende straff for 42-åringen. Han har ikke bestemt om saken skal ankes eller ikke.

— Fire og et halvt år er betydelig mildere enn påstanden var. Hovedforklaringen er at lagmannsretten har lagt større vekt på tilståelsen enn påtalemyndigheten, sier Oma.

— Sammenliknet med andre har han fått betydelig rabatt fordi han tilsto.

De fire andre tiltalte i saken tilsto lite eller ingenting av det de sto tiltalt for. Sjåføren som fikk fire års fengsel i tingretten, ble frikjent fordi lagmannsretten mente han ikke visste om narkotikalasten.

De tre andre fikk mellom fire og et halvt og fem og et halvt års fengsel.