– Nå må bystyret bli enig med seg selv. Det kan selvsagt gjøre om sitt eget budsjettvedtak, men da må det også finne ut hvor pengene skal tas fra, sier byråd Lisbeth Iversen. Hun viser til at Frp var med å utforme forslaget som ble lagt frem for – og vedtatt av – bystyret i fjor.

Lisbeth Iversen understreker at denne saken egentlig er en juridisk ryddejobb som mange byer er oppe i akkurat nå. I dag er det forskjellsbehandling mellom private veieiere – mens noen betaler for lyset, har kommunen tatt regningen for andre.

Totalt koster privat veibelysning kommunen rundt 12 millioner kroner i året.

Men gruppeleder for Senterpartiet Kjersti Toppe mener at saken ikke er godt nok utredet. I to måneder har Toppe argumentert for at saken må utsettes og fått følge av Venstre og Arbeiderpartiet. Nå sier altså Fremskrittspartiet seg enig.

– Dette har ikke fått den behandlingen saken fortjener. Derfor vil vi at byrådet sørger for en prinsipiell og grundig gjennomgang, sier bystyrerepresentant for Frp, Tor Woldseth.

– Det er altfor mange sider av saken som ikke er avklart, sier Woldseth.

Med det bekrefter han det som Fanaposten meldte i går, nemlig at byrådet i denne saken vil møte en samlet opposisjon i bystyret og dermed ha et klart flertall mot seg.