Det offisielle underskuddet er på 234.737 kroner og det er ille nok, særlig for en stiftelse som er i ferd med å spise opp den siste rest av kapitalen. Men hadde det ikke vært for ekstraordinære inntekter som egentlig gjelder forhold fra tidligere år, hadde underskuddet vært på over en million kroner. Det går frem av revisors beretning.

Publikumssvikt

Et forskningsprosjekt som ble utført i 2000 ble først betalt i fjor. Det samme gjelder tilbakeføring av kommunale avgifter, som Akvariet har betalt for mye av. De to beløpene på henholdsvis 408.000 kroner og 315.000 kroner reddet Akvariet fra langt verre tall.

For det meste gikk galt i 2002. Et forhold er de mange dyresmuglingshistoriene som ble avdekket og direktøren som måtte gå. En annet forhold er de sviktende besøkstallene som reduserte billettinntektene. Et tredje forhold er konflikten med en tidligere ansatt som resulterte i en større utbetaling av lønn. Et fjerde forhold er merutgifter til strøm på grunn av høye strømpriser.

Alt har bidratt til å gjøre situasjonen for Akvariet svært vanskelig. Så vanskelig var situasjonen i fjor sommer at det var like før bedriften gikk over ende. Kassakreditten var brukt til det ytterste, inkassokravene haglet, og til slutt så styret ingen annen utvei enn å øke det langsiktige lånet med to millioner kroner.

Undervannsfarkost

Det gjorde ikke situasjonen lettere at daværende direktør Stig Sægrov i februar i fjor inngikk en avtale med et firma om kjøp av en undervannsfarkost. Denne ble aldri levert, men Akvariet måtte betale 100.000 kroner for å få hevet kjøpet.

Samtidig har Akvariets ledelse startet en nedbemanning. De første gikk allerede i 2001, og effekten av dette har slått inn for fullt i 2002. I tillegg ble åtte ansatte permittert i oktober 2002, og de fleste av disse er oppsagt i år. Samlet ble lønnsutgiftene redusert med 767.000 kroner i fjor.

Med åtte færre ansatte inn i 2003, ligger Akvariet an til en kraftig reduksjon i lønnsutgiftene også i år. Makter stiftelsen å holde billettinntektene på fjorårets nivå, og unngå nye overraskelser på utgiftssiden, er det godt håp om at driften igjen skal gå med et pent overskudd i år. Det er nok dette som har fått styret til å konkludere med at forutsetningene for drift fortsatt er til stede.

TRENGER FLERE BESØKENDE: Akvariet i Bergen greide å begrense underskuddet sitt i fjor takket være noen ekstraordinære inntekter. For å komme i pluss i år trenger Akvariet blant annet å holde publikumstallet oppe. <br/> ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG