• ENDELIG HJEM?: Selv om Nordahl Grieg både har statue og minneplater i hjembyen Bergen, vet ingen nøyaktig hvor han ligger begravet. Nå blir regjeringen utfordret til å finne ut av det. Bildet er fra avdukingen av statuen i Teaterparken i 1957.

Lysbakken vil ha Nordahl Grieg gravlagt i Bergen

På syttiårsdagen for Nordahl Griegs død har SV-leder Audun Lysbakken skrevet brev til regjeringen. Han vil ha Griegs levningen hjem, og gravlagt i fødebyen Bergen.

Den andre desember 1943 ble forfatteren og journalisten Nordahl Grieg skutt ned over Berlin, om bord i et britisk bombefly. I 70 år har diskusjonen gått om hvor han ble gravlagt, og hvordan hans minne best kan bevares. I dag tar Griegs bysbarn Audun Lysbakken saken ett skritt videre. Han ber kulturminister Thorhild Widvey ta initiativ til å klargjøre nøyaktig hvor Nordahl Grieg ligger begravet.

- Det endelige målet er å få han gravlagt i Bergen, sier SV-lederen. Som i sin barndom på Møhlenpris hver dag passerte huset i Welhavens gate, der Nordahl Grieg ble født og levde sin åtte første år.

Nye opplysninger

- SV satt i regjering i åtte år, hvorfor tar du denne saken opp nå, under en borgerlig blå regjering?

- Fordi det er kommet nye opplysninger i saken. To privatpersoner med tilknytning til Berlin har gjort undersøkelser som kan tyde på at Grieg ligger i på en britisk krigskirkegård i Berlin. Jeg tror det trengs myndighetsinnsats for å komme videre. Derfor brevet til regjeringen.

Lysbakken sier han har vært opptatt av å få Griegs levninger hjem i 10 år, siden 60-årsmarkeringen i 2004. Den gang ble et initiativ stoppet av daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

- Vi slo oss til ro med det, før de nye opplysningen kom nå nylig.

Like viktig i dag

- Jeg håper en borgerlig regjering ser hvor viktig Nordahl Grieg var for motstandskampen i Norge under krigen, og ikke, selv om han tilhørte venstresiden.

- Han var blant de aller første som advarte mot fascismen, derfor mener jeg han er like viktig i dag som den gang.

Lysbakken viser til at etter 22. juli ble Nordahl Griegs forfatterskap igjen trukket frem og benyttet, ikke minst diktet Til Ungdommen.

Siste fra Lokalt

Bilder

Nordahl Grieg FOTO: PRIVAT