Gina Barstad fikk omtrent like ventet andreplassen på listen.

— Vi vet at mange her vest ønsker seg en grønn politikk formindre forurensing og en rød politikk for mindre forskjeller. Det får folk medet sterkt SV, sier Audun Lysbakken ifølge en pressemelding sendt fra SV.

Måtte gå

Lysbakken representerte Hordaland på Stortinget2001-2005, og igjen fra 2009.

Han gikk av som statsråd 5. mars i fjor etter den såkalte Lysbakken-saken, der Dagbladet avslørte brudd på habilitetsregler i tildeling av midler til blant annet Reform ressurssenter for menn.

Nå skal han kjempe for SV som ligger rundt sperregrensen på de fleste partimålinger.

Miljøprofil

— Vår valgkamp er allerede i gang. Vi tar meningsmålingenepå alvor, og vet vi må kjempe for mandatet i Hordaland. Men jeg er trygg på atdet finnes mange velgere her i fylket som er opptatt av miljø og rettferdighet,sier Lysbakken.

Partiet går blant annet til valg på å bygge Bybanen videre til flere bydeler, de vil satse påBergensbanen, og de vil bruke veimidler på trygge bruksveier i distriktene iHordaland i stedet for nye motorveier.

Rett valg? Si din mening!