— Fremskrittspartiet fremstår som lettere schizofren når de diskuterer klima. Jeg forholder meg til to helt forskjellige partier når jeg diskuterer med Ketil Solvik-Olsen og Per-Willy Amundsen. Det er helt uklart for meg hvem som representerer partiet når vi diskuterer klima.

Det sa Lysbakken i en duell med Fremskrittspartiets påtroppende nestleder Ketil Solvik-Olsen på Fornybarkonferansen i Bergen i dag. SV-lederen mener det kan høres ut som om Frp er opptatt av klimaendringer og fornybar energi når han diskuterer med Solvik-Olsen.

— Når jeg hører på Amundsen eller Arne Sortevik, er argumentet at klimaendringer er en konspirasjon som er oppfunnet av venstresiden og at global oppvarming skyldes kosmisk stråling som driver klimaet, sa Lysbakken i en debatt med svært høy temperatur.

DUELL: - Vi har bevist at vi kan bokse langt over vår egen vektklasse, sier SV-leder Audun Lysbakken, her fotografert under duellen med Fremskrittspartiets Audun Lysbakken under Fornybarkonferansen i Bergen i dag.
Eivind Senneset, Bergen Næringsråd

Solvik-Olsen slo hardt tilbake og sa han ble kvalm av å høre Lysbakken fortelle om alt regjeringen har utrettet i energi— og klimapolitikken.

— Denne regjeringen har tredoblet investeringene i olje- og gassektoren, det er de harde fakta, sa han.

- Giske er for passiv

Solvik-Olsen sa også at han helt siden 2006 har har sagt fra Stortingets talerstol at utslipp av drivhusgasser har effekter på klimaet.

Overfor BT tok SV-lederen til motmæle mot næringsminister Trond Giskes uttalelser i dagens papirutgave av BT.

Her uttaler næringsministeren at klimaproblemene i verden ikke løses ved at Norge slutter å produsere olje og gass, men gjennom internasjonale avtaler.

Lysbakken mener Ap-statsrådens tilnærming er for passiv.

— Det er avgjørende at Norge handler på egen hånd og at noen land velger å gå foran i det internasjonale klimaarbeidet, sier Audun Lysbakken.

— Jeg er enig med Giske i at vi trenger å få plass en internasjonal avtale, men vi kan ikke vente på en avtale før vi tar den avgjørende debatten om utvinningstempoet på norsk sokkel. Dette tempoet har allerede blitt altfor høyt. Det er skadelig for klimaet og det er skadelig for norsk økonomi som følge av den stadig tiltakende todelingen, sier Lysbakken.

Mener Lofton er selve testen

Han mener denne todelingen gjør det vanskeligere for andre næringer å tiltrekke seg nok kompetent arbeidskraft og at det hindrer overgang til mer miljøvennlig energi.

— Det blir vanskeligere å få til satsing på offshore vindkraft og nye energiformer når det er så sinnssykt lønnsomt å heller vende ressursene mot olje og gassnæringen. Vi kan ikke legge til rette for et høyt utvinningstempo i årevis fremover, slik vi gjør ved å lete etter stadig mer olje og gass i våre mest sårbare områder, sier Lysbakken.

Han sier debatten om Lofoten-Vesterålen-Senja derfor er mye mer enn et lokalt spørsmål i Nordland.

— Det er et nasjonalt veivalg, det er selve testen på om Norge har tenkt å la noen av de fossile reservene bli liggende eller ta opp alt, sier Lysbakken.

- De norske olje- og gassinvesteringene har økt fra 60 milliarder til 210 milliarder kroner etter at SV og de rødgrønne partiene overtok makten i 2005. Kan dere fortsette i en ny regjering der denne trenden fortsetter?

— Det er store uenigheter på rødgrønn side om utvinningen, og den samme uenigheten finnes på borgerlig side. Det avgjørende nå er å bremse utviklingen og holde en del områder fri for petroleumsaktivitet, sier Lysbakken.

- Har vunnet viktige miljøslag

— Vi må også gå inn i krevende debatter om skatteregimet og subsidieordningene som oljenæringen nyter godt av, og som gjør det mer lønnsomt å investere der enn i andre næringer, sier Lysbakken.

- Hvordan kan velgere tro at SV skal få utrettet mer i miljø- og klimapolitikken de neste fire årene når de ser resultatet av innsatsen de siste åtte årene?

— Vi har brukt de seks prosentene vi har hatt i oppslutning de siste årene til å vinne viktige miljøslag, selvsagt ikke alle - men de viktigste. Vi har bevist at vi kan bokse langt over vår egen vektklasse, svarer Lysbakken.

Når han skal vise til konkrete saker, uttaler SV-lederen:

— Det handler om Lofoten-Vesterålen-Senja, det handler om Mørebankene og Jan Mayen som ikke er ikke åpnet for petroleumsindustrien. Vi har flerdoblet bevilgningene til fornybar energi, og i Nasjonal Transportplan har vi fått til en omlegging av politikken i retning av mer kollektivtrafikk i de store byene og modernisering av norsk jernbane. Vi har gjennom klimaforliket også fått med oss de andre partiene på store innenlandske utslippskutt. Tidligere var tonen i norsk klimapolitikk å legge hovedvekten på kvotekjøp i utlandet, sier Lysbakken.