SV-profilen svarte på spørsmål fra klokken 11 i dag.

LEIF GULLSTEIN