Selv vil hovedpersonen ikke si ett ord, i hvert fall ikke før stortingsmøtet i formiddag. Da blir det klart at stormløpet i media og i opposisjonen mot Lysbakken og resten av regjeringen, løper ut i sanden. Alle syv partiene er enige om at det er lite å kritisere, denne gang.

Penger til sine egne

Det var i januar i fjor Dagbladet avslørte at daværende barne— og likestillingsminister Audun Lysbakkens departement hadde delt ut penger til grupper som sto partiet SV nært, og som under hånden var oppfordret om å søke.

Saken ballet på seg, og endte med at Lysbakken gikk av som statsråd i mars, like før han skulle gå på som ny SV-leder.

Pengene det var strid om gikk til en jentegruppe for selvforsvar, og kom i kjølvannet av en bølge overfallsvoldtekter i Oslo.

Under kontrollkomiteens arbeid kom det også frem at daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde delt ut midler til et senter for nordområdelogistikk, ledet av en av hans skipsredervenner. Både ministeren og rederen ble innkalt til høring, for å avdekke mulig habilitetssvikt.

Alle lette, lite funnet

Saken ballet på seg, og til slutt ba kontrollkomiteen samtlige departementer om innsyn i hvordan de praktiserte sine ulike tilskuddsordninger. Svarene kom inn, og er nå nøye vurdert av en samlet komité. Konklusjonen er at det er funnet svært lite å kritisere. Bare utenriksdepartementet får så hatten passer, også av de rød-grønne komitémedlemmene.

UD-systemet inngikk to tusen avtaler i fjor, men har ikke foretatt en slik kritisk gjennomgang Stortinget ba om.

— Komiteen finner dette lite tilfredsstillende og kritikkverdig, heter det i en samlet innstilling.

- Hemmer politikken

— Jeg mener hele denne saken hemmer politikken. Man blir livredd for å gjøre den minste feil, og ettertid er det et godt spørsmål å stille om Lysbakken virkelig burde gått av, sier hans partifelle Hallgeir Langeland. Ha er SVs mann i kontrollkomiteen.

- Jeg mener hele denne saken hemmer politikken. Man blir livredd for å gjøre den minste feil, og ettertid er det et godt spørsmål å stille om Lysbakken virkelig burde gått av, sier hans partifelle Hallgeir Langeland.