— Det er mitt ansvar, alt som har skjedd i departementet i denne saken, sa Lysbakken da han inviterte pressen til et orienteringsmøte på sitt kontor onsdag morgen. Han tok ansvar for forhold som han selv ikke har vært involvert i, og beslutninger han selv ikke har tatt.

— Og ja, jeg har holdt statsminister Stoltenberg orientert om hva jeg gjør for å rydde opp i denne saken, la han til.

Om drøyt tre uker velges Audun Lysbakken til ny leder i SV, og han vil da få plass i regjeringens underutvalg, der all makt samles og de store sakene behandles.

Alt galt

Saken som krever slik opprydning i Barne- likestillings og integreringsdepartementet, er en tildeling av midler til en organisasjon som driver selvforsvarskurs for jenter. Det er avisen Dagbladet som har avslørt og kjørt saken, som også Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har grepet fatt i.

Kortversjonen er at organisasjonen Jenteforsvaret fikk penger, 500 000 kroner, selv om embetsverket i Lysbakkens departement frarådet det. Jenteforsvaret har sitt utspring i SVs ungdomsorganisasjon SU, der Lysbakken selv var nestleder for ti år siden.

Lysbakken innrømmet i dag at denne organisasjonen ikke skulle fått penger, på grunn av den nærhet de hadde til partiet SV, og fordi tildeling av midler til dette formålet ikke var utlyst godt nok. Det viser seg at mange andre organisasjoner driver med kursing i selvforsvar for jenter. Også disse burde fått anledning til å søke, mener Lysbakken.

Nå skal hans folk gå gjennom alle tilsvarende tildelinger i 2011, og sende Stortinget, slik at kontrollkomiteen kan danne seg et bilde av hvordan de skal håndtere saken videre.