Mens den sentrale ledelsen, flertallet i valgkomiteen og de fleste fylkespartiene har stått lojalt med Lysbakken, er det et gryende opprør i enkelte lokallag i partiet. Flere mener at det er nødvendig at det ekstraordinære landsmøtet lørdag får et alternativ til Lysbakken.

— Jeg ville absolutt foretrukket at det var et reelt valg. Har vi bare en kandidat, da er jo utfallet gitt, sier Ola Kristian Johansen, nestleder i Nord-Trøndelag SV.

Benkeforslag

Johansen er enig med professor Frank Aarebrot, som i BT i går sa at det ville være en stor fordel både for partiet og Lysbakken selv om det var to kandidater å velge mellom på landsmøtet.

— Et valg av Lysbakken vil få langt større legitimitet dersom han vinner over noen. Det vil på en måte binde partiet til masten. Med bare én kandidat, vil medlemmene fort kunne snu ryggen til Lysbakken hvis han møter mer motgang, sier Aarebrot.- Det er jeg helt enig i. Jeg tenker at det måtte ha vært betryggende for Lysbakken å ha møtt en annen kandidat, sier Johansen.

- Vet du om noen jobber aktivt for å komme opp med et benkeforslag som ny SV-leder?

— Det må jeg svare ingen kommentar til.

Grasrotopprør

Etter det BT erfarer, er det flere i partiet som leker med tanken om å foreslå motkandidat. Problemet er å finne noen som ønsker å stille, så lenge partiledelsen er så enstemmig i sin støtte for Lysbakken.

Styret i Røyken SV tok i dag bladet fra munnen, og oppfordrer Heikki Holmås om å melde seg på i lederkampen igjen.

— Vi trenger et grasrotopprør mot partielitens unisone, servile og nesegruse støtte til Audun Lysbakken. Partiet må gjenreises. Da trenger vi en leder som også kan sitte i regjering, sier leder for Røyken SV, Bernt-Leon Hellesø.

Ola Kristian Johansen har tidligere vært en varm forkjemper for Holmås. Men dersom bergenseren ikke vil stille som motkandidat, mener han at det finnes gode alternativer.

— Både Heikki og Karin Andersen vil være gode kandidater. De vil kanskje ikke stille sånn som situasjonen er nå, men dersom de hadde fått støtte av valgkomiteen, tror jeg de er villige, sier han.

Innstillingen kan endres

Nettopp valgkomiteen kan spille en viktig rolle for å pumpe nytt drama inn i lederkampen. For øyeblikket er komiteen sovende, etter å ha levert sin forhåndsinnstilling på Lysbakken. Men når landsstyret i SV har møte i forkant av landsmøtet, er det vanlig å kalle inn igjen valgkomiteen. Den kan da levere en ny innstilling under selve landsmøtet – for eksempel en delt innstilling mellom Lysbakken og en annen kandidat.

Andreas Behring, nestleder i Oslo SV, sitter i valgkomiteen og har tidligere vært en varm tilhenger av Holmås. Han bekrefter at det er en mulighet for å endre innstilling når komiteen igjen blir aktiv. Men hva han selv vil gjøre, er han taus om.

— Det får jeg ta i komiteen. Jeg tror ikke jeg skal ha noen mening om det før vi møtes igjen, sier han.

- Men da dere hadde et møte mandag kveld, ble det sagt at det var enstemmig?

— Det var ikke et møte, men mer en samtale. Vi har ikke anledning til å endre innstillingen vår før vi er reaktivisert av landsstyret eller landsmøtet.

Kritiske røster

Også Kjersti Marcussen, tidligere statssekretær og medlem av valgkomiteen, er kritisk til prosessen.

— Jeg registrerer at Kristin nå legger hele sin tyngde i å få Audun valgt som partileder, og jeg skulle gjerne ha hørt hennes argumentasjon for det før hun gikk ut på en pressekonferanse, sier Marcussen til VG.

Tidligere leder i Troms SV, Pål Julius Skogholt, skriver på sin blogg i går at han «kjenner jeg er urolig over den umiddelbare kroningen av Lysbakken som mange i SV har gitt uttrykk for i dag».

Morten Lüthke, et SV-medlem fra Hole kommune, har startet facebook-aksjon for å få Holmås til å stille som lederkandidat. I ettermiddag var det rundt 100 personer som hadde trykket ”like” på siden.