Holmås prioriterte fylkesårsmøtene til Sogn og Fjordane, Østfold og Buskerud, mens Lysbakken dro til Bergen og Hordaland SV sitt årsmøte på Rådhuset.

— Han drar vel der han føler han har mest å hente, er Lysbakken sin kommentar på at lederrivalen ikke var med på møtet.

Fikk bred støtte

At Holmås prioriterte andre steder enn Bergen er forståelig. Stemningen var satt fra starten av i rådhuskantinen hvor møtet fant sted.

Lysbakken fikk snakke uforstyrret i en time, da han holdt den politiske innledningen. Her snakket han om sine visjoner for partiet. Blant de viktigste sakene hans, er kampen for å utjevne forskjellene i samfunnet.

— Økende forskjeller er gift for et samfunn. Det er derfor jeg er sosialist. Å være sosialist er å kjempe for et samfunn der forskjellene, økonomisk og maktmessig, er mindre.

Lysbakken mener den rødgrønne regjeringen har bidratt til at forskjellene i Norge er blitt mindre.

— Forskjellen mellom mennesker i Norge har gått ned siden 2005. Det er et trendbrudd med verden rundt oss. I Sverige og Danmark øker forskjellene, sa Lysbakken.

Den eneste ene

Gina Barstad og Steinar Nørstebø har også fremmet forslag til uttalelse om SV sin fremtid. Det tar for seg fremtiden til SV.

"Vi trenger virkelig et sosialistisk folkeparti. Hordaland SV vil derfor arbeide aktivt for at Audun Lysbakken velges til leder i SV på partiets ekstraordinære landsmøte 10.mars 2012"

Fylkesstyrets innstilling er at uttalelsen skal vedtas.

Stemningen minnet om et vekkelsesmøte da Oddny Miljeteig gikk på talerstolen.

— Vi skal ta et oppgjør med den mediestyrte strategien, og den én-saks-strategien, som nesten har kjørt SV fallitt. Vi må våge å bygge stein på stein, selv om det av og til bare er motbakke.

— Da er Audun Lysbakken SV sin eneste sjansen for å få gjenreist partiet, sa hun.