Politiets målsetting er klar, etter at arbeidsgruppen bak det såkalte Straks-prosjektet i forrige uke leverte sin innstilling til ledelsen i Hordaland politidistrikt:

— Vi ønsker å oppklare flere saker enn før, samtidig som vi reduserer saksbehandlingstiden, sier Olav Valland, politistasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon.

I godt og vel et år har arbeidsgruppen jobbet med å utforme nye politirutiner og metoder til straksetterforskning i Bergens-området. Nøkkelen for å nå målsettingene er å starte, gjennomføre og avslutte etterforskningen så tidlig som mulig etter en kriminell handling har funnet sted. Gjennom en omorganisering og styrking av den gamle kriminalvakten blir en ny enhet, som skal stå for dette, opprettet.

— Vi vil få opp dampen i sakene, og prøve å unngå at så mange saker havner i køen i etterforskningsavdelingene. Derfor endrer vi organiseringen av straksetterforskningen, for at vi i størst mulig grad skal ferdigstille etterforskningen kort tid etter et at forhold er anmeldt, sier Valland.

Hva den nye enheten skal hete er fortsatt uavklart.

Må tenke annerledes

Politistasjonssjef Valland medgir at tiltaket kommer som følge av nedbemanningen av personer med politiutdanning i Hordaland politidistrikt. Som BT skrev i går, har politidekningen i Hordaland gått ned fra 1,5 politimenn pr. tusen innbyggere i 2006 til 1,3 i 2010. Bare ved Bergen sentrum politistasjon er bemanningen redusert med 20 prosent de siste tre årene, noe som ifølge BTs egne beregninger tilsvarer rundt 40 stillinger.

— Det er en stor utfordring for oss at vi er blitt færre politifolk. Vi må derfor forsøke å utnytte våre ressurser på en bedre måte enn før. Det er ikke til å legge skjul på at vi er helt avhengig av å se på våre arbeidsmetoder på en ny måte og prøve å tenke annerledes, sier Valland.

Gjør som Troms

Bergenspolitiet har hentet inspirasjon og ideer til ekspressetterforskningen fra flere andre byer i landet. I Troms politidistrikt har de benyttet seg av straksetterforskning i nærmere ti år.

— Vi har veldig gode erfaringer med dette. Før konkurrerte ofte forseelser og mindre alvorlige forbrytelser i køen sammen med mer alvorlige saker hos etterforskningsavdelingene. Nå får vi unna sakene før de hoper seg opp, sier Einar Sparboe Lysnes, konstituert politimester i Troms politidistrikt.

Gjennom omlegging av interne rutiner og omorganisering skal flest mulig saker etterforskes ferdig i startfasen.

— Vi må få opp antall saker som blir tatt straks de meldes inn, sier Valland.

Den nye straksenheten vil være tilknyttet kriminalvakten ved Bergen sentrum politistasjon, men vil også omfatte mannskaper fra Fana, Loddefjord og Åsane, samt lensmannskontoret ved Askøy, Sotra, Fjell og Sund.

Kan få flere politifolk på gaten

Ifølge Kjetil Rekdal, leder i Hordaland Politiforbund, ønskes tiltakene velkomne av mannskapene ute på gaten.

— Vi er positive til prosjektet. Dette er en mulighet til å yte bedre service og hjelp til publikum, sier Rekdal.

Han tror at ressurser på sikt kan prioriteres om fra etterforskning til patruljevirksomhet, dersom straksetterforskningen viser seg å bære frukter.

— Forhåpentlig vil folk merke seg at sakene de anmelder vil bli oppklart raskere, sier Rekdal.

Den nye straksenheten skal være operativ fra 15. september, og er foreløpig et ettårig prøveprosjekt.

Si din mening i kommentarfeltet under!