Den første brannen ble meldt på Strømsfjellet ved Straume på Sotra klokken 16.57. Den er nå slokket, melder Bergen brannvesen.

Like etter begynte det å brenne i terrenget ved Storebø på Austevoll. Denne brannen er imidlertid også slokket.

— Det var snakk om noe bråtebrenning som kom litt ut av kontroll. Et område på om lag 50 kvadratmeter er svidd av, sier Bjarte Rebnord ved politiets operasjonssentral.

I Øygarden, ved Blomvågen brant det fortsatt brant det i flere timer utover kvelden.

Først like før klokken 20 dro politiet fra stedet, mens brannvesenet gikk over til etterslokking.

— Det er snakk om ti små branner og en større, forteller brannsjef Leif Gunnar Alvheim i Øygarden ved 18-tiden til bt.nos reporter på stedet.

Den største brannen beveget seg i retning mot sjøen, og brannvesenet var derfor ikke veldig bekymret for at den skulle nå hus eller hytter.

— Den første meldingen gikk ut på at en hytte var truet av brannen, men sånn som det ser ut akkurat nå er det ikke fare for hytter eller hus, sier Alvheim.

Det blåste imidlertid en del, så brannvesenet fulgte nøye med på hvilken vei brannene gikk.

Alle brannene var ute i terrenget, og brannvesenet hadde derfor noe problemer med å komme til med slokkingsutstyr.

Mellom 10 og 15 brannfolk deltokr i arbeidet.

Området som står i brann skal ikke være veldig stort, men røyken er synlig på lang avstand.

FLAMMER: Brannen på Straume svidde av et mindre område.
BEN-ERIK NESS
SLOKKING: Mannskapene fikk kontroll over brannen på Sotra relativt raskt.
BEN-ERIK NESS
RØYK: Røyken var synlig på lang avstand da det brant ved Blomvåg i Øygarden i ettermiddag.
MARTIN KRISTIANSEN
BRANNFOLK: Brannsjef Leif Gunanr Alvheim (til høyre) og utrykningssjef Alf Heggøy på plass i Blomvåg.
MARTIN KRISTIANSEN