De to var på flukt fra en sivil politibil etter at den 31-årige passasjeren hadde brutt seg inn hos Solberg Dekk på Toppe i Åsane. Uten forvarsel skjøt mannen seg vei inn i bygget og lastet bilen opp med stjålet verktøy.

Den domfelte 25-åringen forklarte i retten at han følte seg i en meget presset situasjon, siden passasjeren i baksetet var bevæpnet. I tillegg var 25-åringen sterkt påvirket av narkotika.

Flukten nedover Salhusveien gikk stadig fortere, helt til 25-åringen mistet kontrollen over bilen og smalt inn i autovernet. Passasjeren ble påført brudd i ryggen og er i dag lam fra livet og ned. Selv fikk sjåføren kun mindre skader.

Han er nå dømt for uaktsom legemsbeskadigelse, bilkjøring i ruset tilstand et bilbrukstyveri. I dommen skriver retten at det var et lykketreff at ikke begge omkom i ulykken.

I tillegg ble 25-åringen dømt for en rekke mindre narkotikasaker.

Påtalemyndigheten ville også ha mannen dømt for medvirkning til tyveri fra Solberg Dekk, men retten reduserte dette til å komme innunder heleriparagrafen.

Likevel ble straffen satt til fengsel i ti måneder, slik som påtalemyndigheten ønsket. 120 dager av straffen ble gjort betinget. I tillegg kommer en bot på 4000 kroner.