PETTER NATVIG

— Vi har det fint og fritt, men fryktelig travelt, sier Jostein Hellestveit (47) om livet som bonde.

I 24 år har han drevet melkeproduksjon på gården som har 16 kyr og en raskt økende saueflokk på beite. De 20 siste har han hatt selskap av konen Helga Styve Hellestveit (40), og etter hvert også av tre barn.

- Slitne sammen

— Det er hun som styrer hus og hjem, sier Jostein Hellestveit.

Helga Styve Hellestveit har jobbet som journalist i Strilen i mange år, men for to år siden sluttet hun for å være hjemme på gården. Nå er hun på jakt etter ny jobb og arbeider for tiden som lærervikar.

— Jeg lærte meg aldri å melke, så nå må jeg ut i arbeid igjen, sier hun smilende og lettere beskjemmet.

Mannen hennes legger til at det både er fordeler og ulemper med å ha en utearbeidende kone:

— Det er fint å være slitne sammen etter en lang arbeidsdag, men når vi begge går hjemme på gården blir det smått med impulser utenfra.

De har delt arbeidsoppgavene på gården mellom seg slik at de ikke går oppi hverandre hele dagen.

— Det kunne ha blitt litt for tett om vi hadde jobbet sammen hele tiden, er de enige om.

Liten lønn for strevet

De sliter ikke med å få endene til å møtes, men er begge opptatt av at arbeidsinnsatsen ikke står i stil til inntekten. Det er hardt arbeid å være bonde.

— Kyrne må melkes klokken 6, og jeg er sjelden ferdig med arbeidsdagen før klokken 20, sier Jostein Hellestveit.

Med en innlagt middagspause og en pust i bakken blir det 12 timers arbeidsdager året rundt. De har naboavløsning annenhver helg og to ukers ferie om sommeren.

— Vi har rikelig med arbeid til to, men inntekten står ikke i forhold til innsatsen. Årsinntekten tilsvarer en timelønn på 60 kroner, sier Helga Styve Hellestveit.

For å opprettholde økonomien må bruket bli større når marginene blir mindre. Nylig har de investert i en ny driftsbygning. Derfor kan de ikke bare bestemme seg for å legge ned. Begge er oppgitt over politikernes prioriteringer:

— Finansdepartementet styrer utviklingen i landbruket. Det er kun effektivisering og rasjonalisering det snakkes om derfra, sier Jostein Hellestveit.

Usikker fremtid

— Fremtiden ser mørk ut. Vi har en altfor kort horisont på det vi driver med, sier Jostein Hellestveit. - Men alternativene er ikke så mange for meg som nærmer meg 50, sier han.

Mange år med tungt kroppsarbeid gjør at han er i bedre form enn mange av sine jevnaldrende, men han begynner å bli sliten.

— Vi har aldri vurdert å selge. Håpet er at bruket kan leve videre, sier paret. De ser gjerne at et av barna tar over driften, men vil at det skal være deres eget valg.

— Det er viktig for oss at barna ikke føler seg presset til å drive videre. Om vi må selge er ikke det noen tragedie for oss, sier Helga Styve Hellestveit.

— Hva er så det beste ved å bo på landet?

— Å ikke bo i byen, kommer det lattermildt og spontant fra Jostein Hellestveit.

TRAVELT LIV: - Vi har det fint og fritt, men fryktelig travelt, sier Jostein Hellestveit (fra t.v.). Gina Husa til hest er venninne av Marit (12). Videre Solveig (6), Helga (40) og Anders Hellestveit (14).<p/>FOTO: HELGE SUNDE