— Innleggingstelefonen for fødende er ein nødtelefon og vi har lenge hatt ønske om lydlogg på samtalene som kommer inn på denne telefonen, sier klinikkoverjordmor Gunn Gabrielsen ved Fødeseksjonen på Kvinneklinikken i en pressemelding.

Nå er det endelig klart.

Får også nytt nummer

— Vi tar i bruk det nye nummeret fra 2. april, sier Gabrielsen.

Fra samme dag får telefonen nytt nummer: 55 97 22 00. Gabrielsen mener lydloggen vil ivareta pasientsikkerheten bedre.

— Det er viktig å loggføre rådene vi gir til fødende som ringer Innleggingstelefonen. Når vi da får spørsmål om hva som har blitt sagt i etterkant, har vi mulighet for å spille av samtalen. Dermed er det både et pasientsikkerhetsperspektiv og en trygghet for jordmødrene at dette nå blir en realitet, sier Gabrielsen.

Må ringe ved fødsel

Alle kvinner som skal føde på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus må ringe innleggingstelefonen når fødselen er i gang.

Posten kvinnen skal føde på legger da til rette for å ta i mot henne, en fødestue blir gjort klar - og det blir avklart hvem som skal ha ansvar for å følge henne opp når hun kommer.