— Vi mener fortsatt at vi har håndtert saken i henhold til retningslinjer. Pasienten fikk forsvarlig helsehjelp. Men resultatet for pasienten er selvfølgelig dypt beklagelig, sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved seksjon for akuttmedisin i Helse Bergen.

De har gjort en første gjennomgang av lydloggen mellom AMK-sentralen og politi og lege på stedet i Fusa.

— Hvilken informasjon fra lydloggen gir støtte til at avgjørelsen var riktig?

– På bakgrunn av de opplysningene som kom inn om pasientens medisinske tilstand på det tidspunktet henvendelsen kom, mener vi avgjørelsen er adekvat. Resultatet ble at lokal legevaktslege rykket ut og så til pasienten. Den lokale legen oppfattet heller ikke at det var behov for luftambulanse på det tidspunkt. Da legen endret denne oppfatningen fordi pasienten ble dårligere, ble luftambulansen sendt øyeblikkelig, sier Brattebø.

Ba om luftambulanse

58 år gamle Dag Haugen fra Fusa i Hordaland døde lørdag ca. ti minutter etter at han ankom Haukeland Universitetssykehus i luftambulanse. Om lag tre timer tidligere hadde politiet tatt den første telefonen til AMK og bedt om å få luftambulanse til stedet.

Helse Bergen skal gjøre en grundigere gjennom av lydloggen, men ser foreløpig ingen grunn til å melde saken til fylkeslegen.

— Vi har vært i kontakt med fylkeslegen, som er enig med oss om at det ikke er grunnlag for å sende saken til dem, basert på vår oppfatning av hendelsesforløpet sier Brattebø.

Seksjonsoverlegen forteller at saken oppleves som en belastning for det involverte helsepersonalet.

— Alle hadde jo et sterkt ønske om at det skulle gå bra og at pasienten skulle få nødvendig hjelp. Når pasienten da plutselig dør, er det klart at det preger de involverte. Alle tenker på om det er noe som er oversett eller som skulle vært håndtert annerledes, sier han.

Starter ikke egen tilsynssak

Fylkeslege Helga Arianson sier at de så langt har vurdert å ikke starte tilsynssak.

— Jeg har ingen opplysninger som tilsier at helsepersonell ikke har handlet på forsvarlig måte, sier hun.

Fylkeslegen forteller at de har hentet inn opplysninger om både den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som var involvert i saken.

— Det er selvfølgelig en alvorlig sak at mannen døde. Men det trenger ikke bety at det har vært en kritikkverdig og uforsvarlig håndtering fra helsetjenesten. Vi har undersøkt saken så godt som vi har kunnet gjøre til nå, og på bakgrunn av det har vi ikke grunn til å starte tilsynssak. Får vi andre opplysninger, vil vi revurdere dette, sier Arianson.

- Ansvarsfraskrivelse

Dag Haugen svoger, Paul Hamre, kaller det en ansvarsfraskrivelse å hevde at svogeren fikk forsvarlig helsehjelp.

— Hadde Dag fått forsvarlig hjelp, ville luftambulansen ha kommet på stedet da det ble bedt om det, og jeg er overbevist om at Dag ville vært i live i dag. Her er det noe som har sviktet, sier han.