— Alle vegrutene blir stengt samtidig. Vi er dei som blir skadelidande, seier Jørund Vevle i Systemtrafikk.

Når din lokale matbutikk har fersk frukt i disken kvar dag, er det fordi lastebilar frå selskap som Systemtrafikk i løpet av natta har frakta varer frå Oslo til Vestlandet.

Vegen smal Om kvelden er det lasting av varer i Oslo. Neste morgon klokka 06.00 skal varene vere i Bergen. Ei i utgangspunktet grei oppgåve. Men for tida er heile tre tunnelar stengde på grunn av vedlikehald eller anna arbeid:

  • Europaveg 16: Flenjatunnelen i Aurland kommune er stengt heile natta, med passeringar med førarbil. Frå klokka 23 til 07.30 skjer det to gongar.
  • Riksveg 7: Vallaviktunnelen i Granvin er stengt fram til 23. november. Inntil då er det omkøyring via Ulviksfjellet - ein smal veg ueigna for lastebilar. Dermed er fjellovergangen over Hardangervidda vanskeleg å bruke. I tillegg går det ikkje nattferjer på strekninga Kvandal-Utne.
  • Europaveg 16: Hettetunnelen mellom Stanghelle og Vaksdal er også mellombels stengt på dagtid, fram til 27. november. Også her er det ope for passering nokre gongar i løpet av dagen.

Leveringstida trong Stengingane frustrerer lastebileigarane.

— Avtalene med kundane våre er at varene skal vere framme klokka seks om morgonen. Då står distribusjonsnettet klart til å ta varene vidare. Når vi kjem to timar for seint på grunn av vegar som skal vedlikehaldast, er det vi som får erstatningsansvaret, seier Stein Inge Larsen.

Han eig Byrknes Auto i Gulen, som med sine 33 bilar er blant dei som køyrer Bergen-Oslo tur-retur støtt og stadig.

Ventetid kombinert med sjåførane si fastsette kviletid gjer forseinkingar uunngåeleg, meiner Larsen.

— At vegen blir utbetra er vi sjølvsagt glade for. Det vi ikkje forstår, er kvifor utbetringane må skje samtidig, seier Nils Fredrik Nilsen.

Ekstraferje — For oss får det store konsekvensar. Stenging betyr at vi treng meir tid. Men det er ikkje lett å få kundane til å betale meir, seier Larsen.

Bileigarane seier dei ønskjer at Statens vegvesen tar næringa med på råd.

— Tenk om vi kunne ha sett oss ned for å planleggje vintersesongen. Då hadde vi vore med på laget, seier Larsen.

I staden for E16 over Filefjell, har lastebileigarane desse to råda til Vegvesenet:

  • Nattferje frå Kvanndal i Granvin til Brimnes i Eidfjord. Dermed unngår bilane den stengte Vallaviktunnelen og den smale vegen over Ulviksfjellet.
  • Halde Hardangervidda open over lengre tid, med meir brøyting og salting.
  • Mange av mine sjåførar køyrer helst Hardangervidda. Det er lite trafikk. Hadde vi visst at vidda var mindre stengt, kunne vi køyrt meir her, seier Velde.

Har du erfaring med stengde vegar grunna vegarbeid? Sei di meining her: