Ant. stemmer 2003: 334

Oppslutning 2003: 13,4%

Representanter i kommunestyret: 4

Årets kandidater
Nr Navn Født
1 Torodd Urnes 1953
2 Olaug Høyheim 1956
3 Hermund Alme 1965
4 Gudny Bukve 1960
5 Arve Henning Bringe 1969
6 Åshild Hilleren 1955
7 Svein Nybø 1939
8 Borgny Tangen 1935
9 Arne Rebni Øvreås 1960
10 Bergljot Snøtun 1951
11 Thorleiv Hurthi 1976
12 Arvid Heggestad 1953
13 Ragnhild Sviggum 1951
14 Willy Vigdal 1966
15 Sonja Kristin Bjørnevåg 1979
16 Bjørn-Tore Bondevik 1981
17 Einar Nygard 1944
18 Wenche Samnøy 1970
19 Åse Berit Bondevik 1956
20 Jan Henry Tverberg 1967
21 Signy Haldis Skagen 1950
22 Olav Rygg 1952
23 Marit Bøen 1946
24 Henny Alme 1934
25 Roald Kalstad 1954
26 Olav Tverberg 1941
27 Anders Alme 1938
28 Alvhild Bøen 1945
29 Margot Johanne Neset 1951