Paret har felles barn, og kvinnen mottok til sammen 160.000 kroner i overgangsstønad, barnetilsyn, utdanningsstønad, utvidet barnetrygd og ekstra småbarnstillegg i periodene desember 1999 til mars 2000, og desember 2000 til oktober 2001.

Paret erkjente begge i retten at de gav uriktige opplysninger til trygdekontoret, og at de visste at kvinnen ikke hadde rett på ytelsene.