Pengene fikk mannen utbetalt over en ett års periode. Da ble bedrageriet avslørt, og mannen anmeldt til politiet. Nå er somalieren dømt til 60 timers samfunnsstraff og må betale tilbake pengene han urettmessig har fått utbetalt.

Sjekkes som andre

Spørsmålet er hvordan han kunne få utbetalt sosialstøtte samtidig som han jobbet for kommunen.

Kommunaldirektør Finn Strand svarer slik:

— Vi har ikke anledning til å sjekke om de som får sosialstøtte jobber i eller for kommunen spesielt. De blir kontrollert på lik linje med andre som får støtte.

— Er det ikke spesielt at en som er ansatt i kommunen greier å få ut sosialpenger over et så langt tidsrom?

— Nei, det ville vært urimelig om vi skulle kontrollere de som jobber i kommunen mer enn andre arbeidstakere, mener Strand.

Datatilsynet setter også grenser for hvor mye informasjon sosialetaten skal få adgang til.

Mangler statistikk

Strand forteller at det er vesentlig om de som søker er registrert i Trygdeetatens arbeidstakerregister.

— Det kan være flere grunner til at en arbeidstaker ikke er det. Da gjør det vanskeligere å avsløre bedrageriene.

Kommunen fører ikke noen god statistikk for hvor stort problemet er, og hvem bedragerne er.

— Nei, det har vi ikke, svarer Strand.

BT får fra annet hold opplyst at det for 2003 skal dreie seg om mellom 20 og 30 saker hvor kommunen gikk til politianmeldelse, men at mørketallene trolig er store.

— Ethvert system kan utnyttes. Vår hovedoppgave er ikke å etterforske bedragerier, men å hjelpe folk og få dem i arbeid, sier sosialsjef Åse Bakka ved Sentrum sosialkontor til BT.

Ikke full oversikt

Hun forteller at de kan sjekke arbeidstakeropplysninger for alle søkere som jobber i Bergen. Arbeider de i en annen kommune er de avhengige av samarbeid med det aktuelle sosialkontoret der.

— Sånn sett har vi ikke fullt ut oversikt, men det finnes også en rekke andre muligheter for å avsløre bedragerier, sier Bakka.

Skatteoppgjøret er en av dem.

— Flere blir avslørt når de får igjen penger på skatten. Det betyr at de har hatt inntekt.

Hun mener at sosialkontorene har bra oversikt over dem som jobber hvitt.

Store mørketall

— Det er langt verre å kontrollere de som jobber svart. Erfaringer viser at det finnes mange som mottar sosialstøtte mens de samtidig jobber i uteliv, kolonial eller gatekjøkkenbransjen, sier Bakka.

Dette er bransjer hvor mange med innvandrerbakgrunn jobber. Bakka har likevel ikke holdepunkt for å si at de er verre enn etniske nordmenn.

— Men mørketallene blant dem som jobber svart er nok store, sier Bakka.

Ved hennes kontor gikk de til syv anmeldelser i fjor.

— Vi har nulltoleranse i slike saker. De blir anmeldt til politiet. Det er likt for alle sosialkontor, sier kommunaldirektør Finn Strand.

Etter at kommunen avslørte tolken, sa han selv opp jobben.