Bidragsgjelden ballet på seg for en 47-åring som oppgir at han selv er frilansmusiker.

Nordhordland tingrett legger til grunn at han har latt være å betale 650.000 kroner.

I årenes løp har mannen fått fem barn med fire ulike kvinner. I retten tilsto han at han lot være å betale bidrag fra 1988 til 2007.

”Det er for retten sterkt skjerpende at overtredelsen har pågått over en så lang periode som 20 år og at tiltalte ikke har tatt kontakt med det offentlige eller tatt tak i problemene i løpet av denne perioden”.

47-åringen ville gjerne gjøre opp gjelden og sone gjennom samfunnsstraff, men retten mente at saken var så alvorlig at han fikk 60 dagers fengsel. 30 av dagene gjøres betinget.