I løpet av en tre årsperiode mottok hun over hundre tusen kroner i attføringspenger for mye. I samme periode jobbet hun i Vaksdal kommune, og unnlot å føre opp disse timene på meldekortet til Aetat.

Kvinnen er nå dømt til 35 dager i fengsel. I tillegg må hun betale en saftig erstatning til Aetat på over 70.000 kroner.