Bare Tor Woldseth slapp unna med en skriftlig reprimande. Med sin fremskutte plass på bystyrelisten er Woldseth (tidligere ektemann til Frp-leder Karin Woldseth) trolig sikret jobb som heltidspolitiker, dersom Frp oppnår et godt valgresultat i høstens kommunevalg.

Sendte brev

Alle de tre har sendt brev til fylkesstyret om sin egen kontakt med Terje Sørensen. Olsen og Schjenken har dessuten tatt belastningen med å stå frem i Bergens Tidende og bekreftet samarbeidet.

BT sitter på en rekke av de brevene som er sendt til fylkesstyret og sentralstyret. Brevene er svært detaljerte. Både Schjenken og Olsen innrømmer sine tette forbindelser med Blommedal og Terje Sørensen.

Det er bystyremedlem Atle Raa som har oppfordret de tre til å skrive brev. Det skal også være Raa som har formidlet til de tre at de skulle slippe utestenging fra partiet, som en form for «belønning» for å gi fra seg opplysningene.

På vegne av Sortevik

Raa hører med til de svært få i Frps bystyregruppe som ikke har hatt noe å gjøre med Terje Sørensen. Han har ved flere anledninger gått ut i BT og oppfordret partiet til å ta et oppgjør med Arvid Blommedal. Raa har sendt brev til både sentralstyret og fylkesstyret, og bedt om at det ble satt i gang eksklusjonssak mot Arvid Blommedal og hans nærmeste samarbeidspartner i partiet, Arnulf Svanevik.

Raa har tett kontakt med Gunnar Bakke, som nå står på tredjeplass på Frps kommunevalgliste. Bakke, Arne Sortevik og Liv Røssland har bifalt Raa sitt initiativ.

Etter det Bergens Tidende kjenner til skal både Schjenken, Olsen og Woldseth ha fått vite at politisk nestleder i fylkesstyret, Arne Sortevik, skal ha vært innstilt på amnesti.

Overrasket

I dag ønsker ingen av de involverte å uttale seg til Bergens Tidende. Men Olsen bekrefter overfor BT at han for sin del var svært overrasket over at Tor Woldseth slapp unna med en reprimande, mens han selv blir foreslått suspendert i et år.

— Han har vært til stede på minst like mange møter med Terje Sørensen som jeg.

Olsen brøt med Blommedal og Sørensen for halvannet år siden - men «belønnes» altså nå med suspensjon. Woldseth skal ha hatt kontakt med Sørensen like frem til i fjor høst.

Også Schjenken skal være svært overrasket over vedtaket i fylkesstyret. Han ble vraket som forhåndskumulert på nominasjonsmøtet i Bergen Frp 15. november, etter å ha lagt seg ut med blant andre Arvid Blommedal.

Men på styremøtet i Bergen Frp i januar ble han tatt inn igjen i varmen. Et enstemmig styre vedtok å plassere Schjenken på listen, men på ukumulert plass.

Likevel blir han nå, bare to uker senere, foreslått suspendert i 26 måneder.