Fylkesmannen i Hordaland har nylig kontrollert 15 avfallsanlegg i fylket, og konstaterer at mange av stasjonene ikke reagerer overfor kunder som leverer farlig avfall og EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) sammen med restavfallet. Mobiltelefoner og batteri er lett å skjule i mengden av restavfall, og Fylkesmannen ønsker seg bedre kontrollrutiner for avfallet som kommer til stasjonene. Økonomiske sanksjoner og mer informasjon skal få miljøsynderne på bedre tanker.

Nordmenn skifter mobiltelefon i ekspressfart. Selv om det ikke blir som rekordåret 2004 da vi kjøpte mobiltelefoner for fem milliarder kroner, regner EE-bransjen med å selge mellom 1,8 og 1,9 millioner mobiltelefoner i 2005. I snitt skifter nordmenn ut mobilen nesten annethvert år. De mellom 18 og 34 år venter ikke mer enn ni måneder før de går til anskaffelse av ny mobil.

Den gamle mobilen kan leveres inn der du kjøper ny eller til kommunens gjenbruksstasjon.