— Jeg er skuffet over at det i planene ikke er lagt inn mer til investeringer innenfor eldreomsorgen. Det er behov for flere sykehjemsplasser. Regjeringens eldreplan skal jo gi Bergen 500 nye omsorgs- og sykehjemsplasser, sier Aps gruppeleder Terje Ohnstad.

— Det er et lite spenstig budsjett. Det bærer preg av at Høyre og KrF skal i forhandlinger med Frp. Et typisk rådmannsbudsjett, oppsummerer Ohnstad.

— Jeg er skuffet over skolesatsingen, sier Rødts Stine Akre.

— Høyre lovet i valgkampen en halv milliard mer til skolene. Det som kommer i dette budsjettet er bare 25 millioner kroner, sier hun.

- Pass på Warloe advarer mot nye store underskudd. Hvis ikke bystyret skyver på en god del av utgiftene i ulike planer, vil Bergen kommune kunne få et gap på 500 millioner kroner mellom inntekter og utgifter hvert år, mener han.

— Skjer det ikke justeringer, kan Bergen kommune i neste periode ha bygget opp et nytt milliardunderskudd, sier Warloe.

Barn og unge er den store vinneren i dette budsjettet, ifølge finansbyråden.

— Barnehager og skoler har nå passert eldre og særlig omsorgstrengende på utgiftssiden, sier Warloe.

Høvik, Tor