Se nøye på denne grafikken:

I dag sprenges skalaen for nitrogendioksid i Bergen.

Målestasjonene på Danmarks plass og Rådhuset viser begge rekordhøye mengder av stoffet akkurat nå.

Vi har varmegrader på Ulriken nå som gjør at vi får ekstreme luftdannelser. Vi er som et drivhus. Det er et tett lokk over oss.

Ingvar Tveit, leder i kommunens helsevernetat.

Trafikk er årsaken

Og det er ingen tvil om hvem som er synderne. Det er ikke dere som fyrer med ved for å holde varmen.

— NO2 genereres direkte av trafikken, opplyser The Nguyen Than ved Norsk Institutt for Luftforskning til bt.no.

200 mikrogram per kubikkmeter regnes som tålegrensen for NO2. Akkurat nå har målestasjonen på Danmarks plass registrert mer enn 352 mikrogram per kubikkmeter.

De andre måleparameterne for svevestøv ligger for øyeblikket under grenseverdiene.

Klokken 13.00 er det innkalt til krisemøte i Bergen kommune. Alle berørte etater samles for å diskutere mulige akuttiltak mot smogen.

— Det er den verste dagen vi ser nå. Vi har aldri hatt så bratt kurve på morgenen noensinne, sier leder Ingvar Tveit i kommunens helsevernetat.

- Som et drivhus

  • Vi har varmegrader på Ulriken nå som gjør at vi får ekstreme luftdannelser. Vi er som et drivhus. Det er et tett lokk over oss.

Tveit oppfordrer folk med astma, lungesykdom og alvorlige hjertesykdommer til å holde seg unna områder med forurenset luft. Han sier at selv friske mennesker vil merke den dårlige luftkvaliteten ved for eksempel slimhinneirritasjon.

— Vi får smake vår egen medisin nå, sier Tveit.

Hva bør gjøres for å forbedre luften i Bergen? Si din mening!