Tirsdag kveld ble det oppdaget feil på instrumentet som måler luftkvaliteten på Danmarks plass.

— Det er blitt vist omtrent åtte prosent for høye målinger gjennom det siste halvannet døgnet, heter det i en pressemelding fra Bergen kommune.

Det er ikke kjent om det er måleren som viser PM2.5 (svevestøv), nitrogendioksider (NO2) eller begge som har hatt feil.

Tirsdag ettermiddag ble det målt 224 mikrogram pr. kubikkmeter luft på Danmarks plass. Selv om man korrigerer for de åtte prosentene, er målingen fortsatt over grensen på 200 mikrogram.

Måler ute av stand

Mandag viste det seg også at måleren på Danmarks plass som måler grovt svevestøv, såkalt PM10, ikke virker som den skal.

Overingeniør ved miljørettet helsevern i kommunen, Arild Jensen, befinner seg tirsdag ettermiddag på måleboden sammen med eksperter på feltet.

— Vi er her oppe nå og jobber med saken. Problemet er at den ikke trekker luft, sier Jensen.

Rolf Enger i aksjonsgruppen «Ren Luft Danmarks plass» karakteriserer det som en skandale at måleren ikke viser riktige tall.

— Det er skandaløst at det ikke finnes skikkelige målinger nå, i en potensiell krisesituasjon. Dette er forferdelig for oss som bor i området, sa Enger til bt.no mandag.

Skal sjekke rutinene

Måleren har levert upålitelige måleresultater de siste to-tre dagene.

— Vi prøver å få liv i den siste strømmåleren, slik at den skal trekker luft. Vi håper å få reparert den i løpet av dagen, sier Jensen.

Ingvar Tveit, leder for etat for helsetjenester i Bergen kommune, sier at de nå foretar en grundig gjennomgang av både rutiner og målere.

GIFTLOKK? Svevestøvverdiene på Danmarks plass er trolig høyere enn det måleren har vist de siste dagene.
BERGEN KOMMUNE