De nyeste målerne står på Landåstorget, på Blindheim og Gaupås i Åsane og ved Kristianborg barnehage på Minde. I tillegg er det satt ut flere målere på Danmarksplass.

Dette er såkalte passive målere som registerer NO2-innholdet i luften. Målerne blir hver måned sendt til et laboratorium for analyse. Resultatene kommer tilbake halvannen måned seinere og publiseres på kommunens nettsider.

Nå er de første resultatene kommet for disse nye målerne. De viser at måleverdien for luften på Landåstorget i november var 21 . Luft som måler over 40 er ulovlig dårlig.

På Blindheim og Gaupås var verdien henholdsvis 17 og 15 i november, mens luften ved Kristianborg barnehage var 22.

På det tidspunkt var måleverdien i boden på Danmarksplass 49. Hakk i hæl lå Vestkanten, der innholdet av NO2 ble målt til 46 i november.

Her kan du lese resultater for samtlige målestasjoner i hele Bergen i fjor. (pdf)

Verst på Vestkanten

I januar var luften ved Vestkanten enda verre. Da ble innholdet av NO2 målt til 86, det høyeste månedsgjennomsnittet som ble målt i Bergen i fjor.

Årssnittet for Vestkanten var 43, som er over grensen for å sette igang tiltak.

Endre Tvinnereim i Byluftlisten sa til NRK fredag at tallene er en skandale, og mener byrådet er fullstendig handlingslammet.

– De vil ikke innføre tidsdifferensierte bompenger og vil heller ikke sende ut forurensende supplyskip fra Vågen i sentrum. De har heller ingen tiltak for å redusere utslipp for vedfyring, sier han til NRK Hordaland.

Byråd Filip Rygg (KrF) er uenig i at situasjonen er så ille som Tvinnereim sier, og peker på at andelen kollektivbrukere i Hordaland og Bergen gikk kraftig opp i fjor.

– Men jeg liker utålmodigheten til Tvinnereim. Det er ulevelig at vi enkelte dager har så dårlig luft at vi må anbefale folk å holde seg innendørs, sier Rygg til NRK.

Leses fortløpende

I tillegg til de passive målerne har kommunen utplassert permanente målestasjoner på Danmarksplass og ved rådhuset.

Disse viser løpende hvordan luftkvaliteten er. Resultatene publiseres på luftkvalitet.no fortløpende.