Byrådet vil utrede køprising, men innføringen skjer tidligst når Bybanen står ferdig.

— Byrådet er veldig urolig over utviklingen, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen. Hun la denne uken frem for byrådet de urovekkende tallene fra årsmeldingen om luftkvalitet.

Synspunkter? Si din mening under!

Strupe biltrafikken

For første gang har vi kommet over grenseverdiene som forurensningsforskriften setter for nitrogendioksid. Det viser målingene fra stasjonen på Danmarks plass

Her har utslippene økt de siste årene i takt med veksten i biltrafikken. Samtidig skjerpes kravene i forurensingsforskriften. Utslippene må ned med 20 prosent de neste tre årene om de skal komme under de nye grenseverdiene.

— Det handler blant annet om å strupe biltrafikken inn mot sentrum, sier Iversen.

Les også: Norges mest piggfrie by | Raske biler gir mer svevestøv | Rekord-måling av svevestøv i Bergen

Flere kollektivfelt

— Vi vil utrede veiprising, men fagfolkene våre fraråder å innføre veiprising før Bybanen står ferdig til Nesttun, sier Iversen.

Hun understreker at det ikke er tatt stilling til om veiprising skal innføres. Det er uansett ikke aktuelt med veiprising før flere har en reell mulighet til å reise kollektivt.

— Da må det innføres flere kollektivfelt, rutekapasiteten må opp, sentrumsbussen og trolleybussen må beholdes og det må bygges ut park & ride.

Byrådet skal bruke 40 millioner kroner på park & ride i år, og 20 millioner for å bedre fremkommeligheten for bussene.

Lastebileierne får svi

Det mest drastiske og effektive tiltaket er å innføre lavutslippssoner i Bergen sentrum. I disse sonene må lastebiler og trailere uten partikkelfilter betale ekstra for å kjøre.

— Vi er ennå på diskusjonsstadiet, Vegdirektoratet vil at Bergen skal være en pilotby. Vi ønsker at minst 50 prosent av det som kommer inn i avgift skal gå tilbake til lastebileiere som investerer i nye og mer miljøvennlige biler, sier Iversen.

Lavutslippssonene kan bli innført i sentrum allerede fra 2009, dersom Stortinget vedtar loven.

Men det må enda sterkere lut til.

— Svært mye av godstrafikken i indre havn går fra bil til bil. Dette er det ingen grunn til at skal skje i sentrum, sier Iversen.

- For puslete

Aksjonsleder Rolf Enger i Ren Luft Danmarks plass mener tiltakene er for puslete.

— Det virker som om byrådet venter på at teknologiutviklingen skal redusere utslippet fra bilparken. Det må en kraftig reduksjon i biltrafikken for å oppnå dette, og tiltakene fra byrådet monner lite.

Enger vil blant annet ha køprising og flere sambruksfelt der bilister som tar opp passasjerer kan nyte godt av bedre fremkommelighet.

— Vi må få slutt på ensomkjøringen. Det vil redusere luftforurensningen.

Enger er positiv til lavutslippssone, men ber om at komité for miljø og byutvikling foreslår tøffere tiltak når de behandler handlingsplanen neste torsdag.

Byråd Iversen tror deres tiltak holder.

— Får vi gjennomført alt vi foreslår, skal vi komme langt, sier hun.

Diskuter saken her!

JAN M. LILLEBØ