— Vi har alle lang erfaring fra krevende klatring, sier lederen for klatrerne, Stein Falsen Møller.

— Tanken er at vi skal flys inn når personer sitter fast på fjellhyller og andre steder der det er behov for taubasert redning. Derfor vil vi ha et nært samarbeid med Luftambulansen og 330 skvadronen i Stavanger.

Den nye redningsgruppen har fått navnet Hordaland alpine redningsgruppe. Den er en av ni grupper under paraplyen Norske alpine redningsgrupper, som er en del av den frivillige redningstjenesten i Norge.

Hordaland alpine redningsgruppe har sprunget ut av det som tidligere var Fana Røde Kors Hjelpekorps sin klatregruppe.

— Vi startet arbeidet med den nye gruppen i vår og vil være fullt operative om en ukes tid når alle medlemmene har hatt utsjekk hos 330 skvadronen, sier Møller.

Utstyret ligger lagret på Norsk luftambulanses base på Grønneviksøren.

— På den måten kan vi raskt komme i luften og bistå der det er behov for oss, sier Møller.

Klatrerne er forberedt på tøffe tak. De blir flydd inn mot den hjelpetrengende hengende under helikopteret. Når det ikke er flyvær, bruker de bil så langt det er mulig, og så må de gå videre inn til skadestedet. Ofte innebærer det at de må bære tungt utstyr med seg over lange strekninger.

Det er utarbeidet et eget planverk for alpin redningstjeneste i et samarbeid mellom de alpine fjellredningsgruppene, 330 skvadron og hovedredningssentralene. Dette planverket er vedtatt av Justisdepartementet og Hovedredningssentralen.

REDDET: Klatrerne tar den skadde ned til foten av fjellet.
Hordaland alpine redningsgrupper