— Vi mener høyhusmeldingen åpner for høyhus i dette området, sier administrerende direktør Helge Schjøtt i Ørnen Fabrikker.

I går ble reguleringsplanen for Ørnen-kvartalet ved Bergen Storsenter oversendt kommunen til endelig behandling. Går alt som smurt, rekker utbyggerne å få planen banket igjennom av det sittende bystyret.

I forslaget har Ørnen 105 leiligheter over ti etasjer, pluss to etasjer med næringsareal.

Smutthullet

Utbyggerne holder fast på at bygget bør bli tolv etasjer - eller 42 meter - høyt, selv om flertallet i bystyret plasserte det i såkalt gul sone i høyhusmeldingen.

I gul sone er det lov å bygge inntil 27 meter høyt. Det tilsvarer normalt ni etasjer.

Samtidig sier bystyret at høyere bygg kan vurderes i høyhussonene, hvis nybygget tilfredsstiller en lang liste kvalitetskrav. Og her kan Ørnens smutthull ligge.

— Det skjer mye i dette området som tilsier at vi bør bygge høyt, sier prosjektutvikler Erik Hammer hos Veidekke:

— Ørnen blir liggende i forlengelsen av høyhusaksen langs innfartsåren. Aasegården søker om å få bygge på to etasjer, og vil ruve så voldsomt at gården trenger et høyhus som nabo. Eieren av nabobygget på andre siden har også byggeplaner. Området rundt Bygarasjen trenger oppgradering.

Fagetaten uenig

Kommunens fagfolk ser det annerledes. I en foreløpig vurdering skriver fagetaten at tolv etasjer strider mot høyhusmeldingen. Det samme mener Tilsynsutvalget for byens utseende.

Ikke alt ved Ørnen handler om høyden. I siste runde har utbyggerne bestemt seg for å grave ut til 40-50 underjordiske parkeringsplasser. Til nå har meningen vært at beboerne skulle parkere eventuelle biler i Bygarasjen, en løsning fylkesmannen applauderte.

To år er gått siden Ørnen-bygget ble godkjent av et knapt flertall i komité for miljø og byutvikling - og deretter stanset av fylkesmannen. I mellomtiden var huset utsolgt.

Kontraktene er annullert, men kjøpelysten er der fortsatt, sier Hammer.

— Vi får stadig telefoner fra folk som lurer på hvordan det går med planene.

Nå nærmer det seg et svar.